KTC แจกจุใจในงาน THAI market place 2017
  @CentralWorld

  KTC แจกจุใจในงาน THAI market place 2017 14-17 ก.ย. 60 ที่ Eden Zone, CentralWorld

  สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในงาน THAI market place 2017
  14-17 ก.ย. 60 ที่ Eden Zone, CentralWorld


  รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS หรือคะแนนสะสม KTC ROP

  สูงสุด 20,000 คะแนน
  เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมภายในงานตลอด 4 วัน ผ่านบัตรเครดิต KTC 100,000 บาทขึ้นไป

  หรือ

  รับ 2,000 คะแนน*
  เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุกๆ 20,000 บาท

  ลงทะเบียนผ่านทาง SMS
  พิมพ์ TG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
  ส่งมาที่ หมายเลข 061-3845000 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2560
  จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัตร ตลอดรายการ (campaign)


  รับเพิ่ม Samsung Fast Charger Powerbank* มูลค่า 1,590 บาท
  1 ชิ้น ต่อ ท่าน ต่อ วัน (*จำนวนจำกัด)
  เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านเครดิต KTC บนระบบ Samsung Pay ครบ 20,000 บาทขึ้นไป
  ลงทะเบียนแลกรับที่บูธ KTC (หมายเลข B01)


  รับเลย รหัสส่วนลด 500 บ. (ราคาปกติ 1,500 บาท) สำหรับบริการรถลีมูซีนโดย Silverline Limousine
  1 ชิ้น ต่อ ท่าน ต่อ วัน *จำนวนจำกัด
  เพียงซื้อแพคเกจหรือตั๋วเครื่องบินตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปภายในงานฯ
  ลงทะเบียนแลกรับที่บูธ KTC (หมายเลข B01)


  พันธมิตรที่ร่วมรายการ สิทธิพิเศษ 

  S T DELUXE TOUR CO.,LTD.

  รับฟรี!  Tag ห้อยกระเป๋า
  (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด)

  ST.Deluxe.jpg

  MAJESTIC TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD

  แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 6 เดือน
  (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด)

  Majestic-Travel.jpg

  S.B.A. TRAVEL CO.,LTD.

  แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน และ จองทัวร์ รับทันทีกระเป๋าพับช้อปปิ้ง*              
  (*กรณีสมาชิกฯ แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%)

  SBA.jpg

  H.I.S.TOURS CO.,LTD

  แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 6 เดือน
  (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด)

  HIS.jpg

  Discovery Korea Co.,LTD 

  โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เส้นทางเอเซีย ลดทันที 1,000 บาท และ เส้นทางยุโรปลดทันที 2,000 บาท
  (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด)

  Discovery-Korea.jpg

  QUALITY EXPRESS CO.,LTD

  แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 6 เดือน
  (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด)

  QE.jpg

  Pearl Vacation Corporation Co.,Ltd.

  แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน* 
  (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด)

  Pearl.jpg

  R.R. RUNGNIRAND TOUR CO.,LTD.

  พิเศษ รับส่วนลดทันที สูงสุด 2,000 บาท*
  (เพียงจองแพ็กเกจ JAPAN TAIWAN Costa neoRomantica 9 Day 7 Nights)

  RR-Tour.jpg

  THAI TRAVEL INFO SERVICE LTD.

  รับฟรี! ร่มต้อนรับหน้าฝน
  (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด)

  Thai-Travel.jpg

  WEEKEND TOURS AND Travel sevice

  แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 3  เดือน
  (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด)

  WT

  MIRAMA SERVICES (THAILAND) CO.,LTD

  สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เลือกรับ
  ส่วนลดสูงสุด 1,000 /ท่าน เมื่อชำระเต็มจำนวนไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดจ่าย หรือ
  แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 6 เดือน

  wonderful.jpg

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  เงื่อนไขของกำนัลเฉพาะสมาชิกเคทีที่ลงทะเบียนที่บูธ KTC ภายในงานเท่านั้น

  • ของกำนัลมีจำนวนจำกัดแบบ first come first serve (1 ชิ้น /1ท่าน/วัน)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิก มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อบริษัททัวร์ที่ร่วมงาน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยขน์ตามโครงการฯ นี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก
  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในโครงการฯ นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุด

  เงื่อนไขมอบสิทธิประโยชน์ในโครงการ KTC แจกจุใจกับการบินไทยที่งาน THAI market place 2017

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (KTC FOREVER REWARDS หรือ KTC ROP)(“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในงาน THAI Market place 2017 ซึ่งจัดขึ้นที่ Eden Zone, CentralWorld ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) สามารถรวมยอดใช้จ่ายสะสมตลอด 4 วัน โดยเคทีซีจะทำการมอบ (1) คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS  ปกติ หรือ (2) คะแนนสะสม KTC ROP ปกติ (ซึ่งคะแนนสะสมตาม (1) และ (2) จะรวมเรียกว่า “คะแนนสะสมปกติ”) เข้าบัญชีบัตรฯ ภายในวันถัดไปนับจากวันที่เกิดรายการ และ (1) คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS พิเศษ หรือ (2) คะแนนสะสม KTC ROP พิเศษ (ซึ่งคะแนนสะสมตาม (1) และ (2) จะรวมเรียกว่า “คะแนนสะสมพิเศษ”)  เข้าบัญชีภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการ โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตร KTC CASH BACK, KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD, KTC VISA CORPORATE GLOD, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ,  KTC SCG และบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภทไม่สามารถร่วมรายการได้  
  • สมาชิกผู้ร่วมรายการต้องแสดงสิทธิเพื่อรับคะแนนสะสมตามเงื่อนไข โดยลงทะเบียนด้วยการส่งข้อความผ่านทาง SMS เพียงพิมพ์ TG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก มาที่ หมายเลข 061-3845000 หลังจากที่ทำรายการ ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 17 กันยายน 2560 โดยขอจำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัตร ตลอดรายการ (campaign)  โดยจะนำยอดรวมใช้จ่ายตลอดรายการมาคำนวณสิทธิ์เท่านั้น  
  • ขอสงวนสิทธิ์กำหนดอัตราการคำนวณคะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษของรายการฯ จะเป็นไปตาม ยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 20,000 บาท จะได้รับ 2,000 คะแนน (คะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษ) และทุกยอดใช้จ่ายสะสมทุก 20,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ หากมียอดใช้จ่ายที่ 100,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติและคะแนนสะสมพิเศษรวม 20,000 คะแนน ทั้งนี้ หากมียอดใช้จ่ายสะสมที่เกิน 100,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเพียงคะแนนสะสมปกติเท่านั้น
  • สำหรับสมาชิกที่ทำรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ภายในงาน กับร้านค้าบริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมปกติจากยอดชำระในแต่ละงวด และคะแนนสะสมพิเศษจะเข้าบัญชีภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรเครดิตผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค และขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรายการ และคงสภาพการเป็นสมาชิก โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบคะแนนสะสมและให้แก่สมาชิกจนเป็นที่เรียบร้อย
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิป ยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  • ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิก มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อบริษัททัวร์ที่ร่วมงานฯ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยขน์ตามโครงการฯ นี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก
  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในโครงการฯ นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.