สัมผัสจีนมุมมองใหม่ ลุ้นบินฟรี ไปกับ แอร์เอเชีย

  สัมผัสจีนมุมมองใหม่ ลุ้นบินฟรี ไปกับ แอร์เอเชีย

  สมาชิกบัตรเครดิต KTC ลุ้นบินฟรีเที่ยวจีน
  สัมผัสจีนมุมมองใหม่ เลือกได้ตามใจกับสายการบินแอร์เอเชีย (AirAsia)

  เพียงจองตั๋วผ่าน www.airasia.com
  และมียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดแคมเปญ จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง*

  1 – 31 ส.ค. 60

  *เงื่อนไขของรางวัลดังกล่าวเป็นไปตามที่สายการบินแอร์เอเชียเป็นผู้กำหนด

  พิเศษ แลกรับเครดิตเงินคืน 15%
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ

  คลิกลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน 15%

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ KTC Phone โทร. 02 123 5000

  ดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก คลิก ตั๋วเครื่องบิน
  หรือ สะดวกกว่ากับการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์สายการบินชั้นนำ คลิก
  KTC World Online Booking

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม Forever Rewards (“สมาชิก”) ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน ผ่านทาง www.ktc.co.th/shoponline และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC เพื่อซื้อสินค้า/บริการในช่องทางออนไลน์ www.airasia.com ระหว่าง 1  – 31 ส.ค. 2560 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. ของรางวัลตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – จีน (ตามเส้นทางบินของแอร์เอเชีย) สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดแคมเปญ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง ประกาศผลภายในวันที่ 30 ก.ย. 2560 ซึ่งเงื่อนไขของรางวัลดังกล่าวเป็นไปตามที่สายการบินแอร์เอเชียกำหนด
  3. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Cash Back ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Visa Corporate ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC Visa SME Commercial Gold, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  4. สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC – Royal Orchid Plus สามารถใช้คะแนนสะสม Forever Rewards ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
  5. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้ง เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภท
  6. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม Forever Rewards เท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ทุกสกุลเงิน) ต่อรายการเท่านั้น โดยจะต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่านwww.ktc.co.th/shoponline โดยระบุ หมายเลขบัตรเครดิต, อีเมล, ยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการที่ต้องการจะแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม (ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษลง) และในกรณีการแบ่งชำระผ่านช่องทางออนไลน์ (KTC FLEXI Online) สมาชิกจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการแบบเต็มจำนวนก่อนทำการแบ่งชำระรายเดือน เพื่อแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 12% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก และอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 15% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ที่เข้าร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับเคทีซีในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสมาชิกสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามจำนวนคะแนนสะสม Forever Rewards ที่มีอยู่
  7. เคทีซีจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เป็นรายเดือนปฏิทินตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจาก 30 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
  8. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสม Forever Rewards คงเหลือในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสมเพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ในกรณีที่คะแนนสะสมมีจำนวนน้อยกว่ายอดค่าใช้จ่าย ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
  9. สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกเครดิตเงินคืนที่มอบคืนทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
  10. เครดิตเงินคืนที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  11. สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก
  12. กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรอภินันทนาการไทยแอร์เอเชีย

  1. บัตรอภินันทนาการฉบับนี้ใช้สำรองที่นั่งเพื่อเดินทางกับเที่ยวบินของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (เที่ยวบิน FD) สำหรับ 2 ท่าน โดยต้องเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากครบกำหนดแล้วท่านมิได้ใช้สิทธิ์ บัตรอภินันทนาการนี้จะถือเป็นโมฆะ
  2. บัตรอภินันทนาการฉบับนี้ไม่สามารถใช้สำรองที่นั่งเพื่อเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง (Embargo Period) ทั้งนี้ ดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการรับสำรองที่นั่งให้ถือเป็นที่สุด
  3. บัตรอภินันทนาการฉบับนี้ ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน)และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  4. ท่านจะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการโดยส่งชื่อผู้เดินทางเส้นทางเที่ยวบินวันที่เดินทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของท่านมายังอีเมล taa_vouchers@airasia.com เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 3 วันทำการ
  5. เมื่อสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือชื่อผู้เดินทางได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ >www.airasia.com  ภายใต้เมนู “เที่ยวบินของคุณ/จัดการบุ๊คกิ้ง” ก่อนเวลาตามกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงตามที่สายการบินฯ กำหนด
  6. บัตรอภินันทนาการฉบับนี้ไม่สามารถจำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการออกบัตรโดยสารสำหรับบัตรอภินันทนาการที่ไม่สมบูรณ์หรือมีการขูด ลบ ขีดฆ่า รวมทั้งยกเลิกบัตรโดยสารที่แลกรับจากบัตรอภินันทนาการนี้ได้ทันที หากบริษัทฯ  พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการทุจริต ปลอมแปลงบัตรอภินันทนาการหรือแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดในทางมิชอบด้วยกฎหมาย
  7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกขโมย
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรอภินันทนาการนี้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.