ช้อปออนไลน์ตั๋วเครื่องบินสายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA AIR)
  ลดทันที 5 %

  ช้อปออนไลน์ตั๋วเครื่องบินสายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA AIR) ลดทันที 5 %
   
   

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  ช้อปตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับ EVA AIR

  ลดเพิ่มทันที 5% ทุกเส้นทาง

  คลิกจองที่ www.evaair.com/en-global/bangkok/KTC.html

  จองตั้งแต่      1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60
  เดินทางตั้งแต่ 1 เม.ย. 60 - 28 ก.พ. 61

  พิเศษ แลกรับเครดิตเงินคืน 15%
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยสกุลเงินบาท
  คลิกดูรายละเอียดและลงทะเบียน
  วันนี้ - 31 พ.ค. 60

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5050

   

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์

   

  หมายเหตุ :

  • เคทีซีสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่จองและชำระบัตรโดยสาร ผ่าน http://www.evaair.com/en-global/bangkok/KTC.html ระหว่าง 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2560
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC JCB ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
  • อัตราค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เส้นทางที่เลือก วันที่เดินทาง และวันที่ออกตั๋ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินและบริษัทกำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระค่าบัตรโดยสาร
  • เงื่อนไขไมล์สะสมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารนั้นๆ
  • กรณีออกตั๋วแล้วมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการเดินทาง  จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่สายการบินกำหนด  กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆก่อนการสำรองที่นั่งและชำระเงิน
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายการบินอีวีเอแอร์ ฝ่ายขายและสำรองที่นั่ง 02 269 6288
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมและ/หรือ ไมล์สะสม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ใช้บัตรเครดิตผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคและขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสม และ/หรือ ไมล์สะสม ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรายการ และคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบคะแนนสะสมและ/หรือไมล์สะสมให้แก่สมาชิกบัตรฯ จนเป็นที่เรียบร้อย
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขบัตรโดยสารจะเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิกบัตรฯ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับสายการบิน
  • เคทีซีสวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.