สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC คลิกจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน Jet Airways รับส่วนลด 7% | www.jetairways.com | ใส่ promo code KTC9WTRAVEL | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ | ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด

   

   

  คลิกจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
  สายการบิน Jet Airways สุดคุ้ม

  คลิกจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ สายการบิน Jet Airways สุดคุ้ม

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC บินเปิดประสบการณ์ใหม่กับสายการบิน Jet Airways

  ลดเลย 7% ทุกเส้นทาง

  คลิกจองที่ http://www.jetairways.com/EN/TH/Home.aspx
  ใส่ promo code “KTC9WTRAVEL

  1 เม.ย. - 31 พ.ค. 60

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC Phone โทร. 02 123 5000

  หรือ เลือกจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์แสนสะดวกบน เว็บไซต์ KTC World
  รับส่วนลดทันที 15% เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  เงื่อนไข

  1. เคทีซีสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่จองและชำระบัตรโดยสาร ผ่าน promo code “KTC9WTRAVEL” จองผ่าน http://www.jetairways.com/EN/TH/Home.aspx ระหว่าง 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2560 เท่านั้น
  2. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC ประเภท JCB ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
  3. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมและ/หรือ ไมล์สะสม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ใช้บัตรเครดิตผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคและขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสม และ/หรือ ไมล์สะสม ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรายการ และคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบคะแนนสะสมและ/หรือไมล์สะสมให้แก่สมาชิกบัตรฯ จนเป็นที่เรียบร้อย
  4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขบัตรโดยสารจะเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
  5. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิกบัตรฯ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับสายการบิน
  6. เคทีซีสวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724 ให้บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว สำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์และแพ็คเกจอิสระทั้งใน และต่างประเทศ ตั๋วรถไฟยุโรป - ยูเรล พาส ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น - เจอาร์พาส บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สมาชิกบัตรเครดิต KTC ไม่มีค่าธรรมเนียมการรูดบัตร โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 20.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.