ช้อปตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับ www.eticket.co.th
  แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0%

  ช้อปตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับ www.eticket.co.th แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0%

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  ช้อปตั๋วเครื่องบินออนไลน์ที่ www.eticket.co.th

  รับสิทธิ์แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน
  เมื่อออกบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ ทุก 1 ที่นั่ง
  คลิกจองที่ http://www.eticket.co.th

  1 ก.ย. - 31 ต.ค. 60

  พิเศษ แลกรับเครดิตเงินคืน 15%
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยสกุลเงินบาท
  คลิกดูรายละเอียดและลงทะเบียน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Majestic Travel International โทร. 02 652 2000, 02 652 2662, 02 254 7320, 02 255 5281

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
    โปรโมชั่นทัวร์
    จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  เงื่อนไข

  1. KTC สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่จองและชำระบัตรโดยสารผ่าน http://www.eticket.co.th/ ทุกเส้นทาง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  2. แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน เมื่อออกบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ ทุก 1 ที่นั่ง
  3. อัตราค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เส้นทางที่เลือก วันที่เดินทาง และวันที่ออกตั๋ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินและบริษัทกำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระค่าบัตรโดยสาร
  4. เงื่อนไขไมล์สะสมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารนั้นๆ
  5. กรณีออกตั๋วแล้วมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการเดินทาง จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่สายการบินกำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆก่อนการสำรองที่นั่งและชำระเงิน
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทมาแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โทร. 02 652-2000, 02 652-2662, 02 254-7320, 02 255-5281
  7. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมและ/หรือ ไมล์สะสม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ใช้บัตรเครดิตผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคและขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสม และ/หรือ ไมล์สะสม ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรายการ และคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่ KTC ทำการมอบคะแนนสะสมและ/หรือไมล์สะสมให้แก่สมาชิกบัตรฯ จนเป็นที่เรียบร้อย
  8. KTC ขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขบัตรโดยสารจะเป็นไปตามที่ บริษัทมาแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด กำหนดเท่านั้น
  9. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิกบัตรฯ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับสายการบิน
  10. KTC สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก สินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและบริการที่ลูกค้าซื้อ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของประเภทสินค้าและบริการนั้น ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้ ในแต่ละประเภทสินค้าและบริการ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ทาง เจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทนขายของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทางช่องทาง อีเมลล์ หรือ โทรสาร ก่อนที่ลูกค้าจะทำการชำระเงิน

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.