บิน Free ได้ไกล ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว
  ลุ้นบินฟรี จุดหมายตามใจฝัน

  บิน Free ได้ไกล ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว ลุ้นบินฟรี จุดหมายตามใจฝัน
   

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ลุ้นบินฟรี กับการบินไทย
  เพียงจองตั๋วเส้นทางใดก็ได้ ผ่าน www.thaiairways.com

  ครบทุก 5,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้น
  ตั๋วการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทางต่างประเทศ 2 ที่นั่ง 1 รางวัล มูลค่า 160,000 บาท (รวมรางวัลทั้งหมด 3 รางวัล)

  ลงทะเบียนโดยส่ง SMS
  พิมพ์ TG1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
  ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
  และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

  หรือ คลิกลงทะเบียน

  เริ่มลงทะเบียน : 1 ก.ย. - 20 พ.ย. 60
  จับรางวัล วันที่ 20 ธ.ค. 60
  ประกาศผล วันที่ 20 ม.ค 61 ผ่านช่องทาง www.ktcworld.co.th

  แลกรับเครดิตเงินคืน 15%
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ

  คลิกลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน
  1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000

   

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

   

  เงื่อนไขร่วมรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายในรายการ “บินการบินไทย บิน Free ได้ไกล ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว” (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภทตามที่กำหนด (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม (“บัตรฯ”) ซึ่งผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ที่ www.thaiairways.com โดยเฉพาะการจองบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านช่องทางออนไลน์ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – 20 พฤศจิกายน 2560 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) ทุก 5,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชคของรางวัล ทั้งนี้ ขอยกเว้นสมาชิกบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  2. สมาชิก ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขของรายการ หากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการในช่วงระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม จะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการฯ

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัล

  1. ขอสงวนสิทธิ์การร่วมลุ้นชิงโชคของรางวัลในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ทุกประเภทตามที่กำหนด (“บัตรฯ”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็ปไซต์ ที่www.thaiairways.com โดยเฉพาะการจองบัตรโดยสารเครื่องผ่านช่องทางออนไลน์ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – 20 พฤศจิกายน 2560 โดยยอดใช้จ่าย ทุก5,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยคำนวณสิทธิของสมาชิกจากยอดชำระเต็มจำนวน และจะคำนวณสิทธิ์จากยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นๆ เศษเกินจากยอดทุก 5,000.- บาท หรือไม่ถึง 5,000 บาท หรือในกรณีที่ทำการหารด้วย5,000.- บาท แล้วไม่ลงตัว จะถูกตัดออกไปโดยไม่นำมาคำนวณสิทธิ์ให้ ตัวอย่างเช่น ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขเกิดขึ้นช่วงวันที่ 12 ตุลาคม2560 และ 31 ตุลาคม 2560 รวม 30,500 บาท จะได้รับ 6 สิทธิ์ลุ้น จับรางวัลวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นต้น
  2. สมาชิกผู้ร่วมรายการต้องแสดงสิทธิเพื่อลุ้นชิงโชครับของรางวัล จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการโดยส่งข้อความ SMS พิมพ์TG1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก มายังที่เบอร์ 061 384 5000 เพียงครั้งเดียว หรือผ่านทาง Website ภายในวันที่ 1กันยายน 2560 – 20 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
  3. รายละเอียดรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางบินต่างประเทศ โดยสายการบินไทย ชั้นประหยัดจำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 160,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมของรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 480,000 บาท
   หมายเหตุ
   3.1 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินสามารถใช้สิทธิ์เลือกบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ และจุดหมายเส้นทางบินในต่างประเทศ โดยสายการบิน Thai Airways ได้แก่ เส้นทางต่างประเทศดังนี้ ประเทศเดนมาร์ก : โคเปนเฮเกน,นอร์เวย์ : ออสโล,เบลเยี่ยม : บรัซเซลส์,ฝรั่งเศส : ปารีส,รัซเซีย: มอสโก,เยอรมัน : แฟรงก์เฟิร์ต, มิวนิก,สวิตเซอร์แลนด์ : ซูริค,สวีเดน : สตอกโฮล์ม,สหราชอาณาจักร : ลอนดอน (ฮีทโทรล) ,อิตาลี : โรม, มิลาน,ออสเตรีย : เวียนนา *เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2560 โดยเลือก ไป-กลับ ได้เพียงเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง เท่านั้น
   3.2 บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ สำหรับชั้นประหยัด โดยมีอายุบัตรโดยสาร 3 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร
   3.3 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสารที่เกิดขึ้น เป็นเงินสด ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไขและชำระด้วยบัตรเดียวกันเท่านั้น
  5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณในการรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้
  6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรับสิทธิ์ลุ้นชิงโชคของรางวัลเฉพาะยอดใช้จ่ายเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่มอบให้ทั้งหมด หรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
  7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแต่ละรอบของยอดการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัล เคทีซีจะคำนวณจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดของสมาชิกผู้ร่วมรายการในทุกช่องทางตามเงื่อนไข โดยจะพิมพ์หมายเลขหน้าบัตรเครดิตเคทีซี (6x4) (ตัวอย่าง 1234 56xx xxxx 7890) ชื่อและนามสกุลของสมาชิกผู้ร่วมสิทธิลุ้นของรางวัลและหมายเลขอ้างอิงของสมาชิกลงในสลากหรือชิ้นส่วน ตามจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับตามเงื่อนไขที่กำหนด สลากหรือชิ้นส่วน 1 ชิ้นส่วน ต่อ 1 สิทธิ์ และจะนำสลาก/ชิ้นส่วนมารวมกันเพื่อจับสลากหาสมาชิกผู้โชคดี โดยเคทีซีจะทำการจับรางวัล 1 ครั้งตลอดรายการ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป สถานที่จับรางวัล ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ใบอนุญาตเลขที่ 28/2560 ออกให้ ณ ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 ตามวันและเวลาที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้
  8. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัลตามรายการนี้เพียง 1 รางวัลต่อสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับสมาชิกผู้โชคดีสำรองจำนวน 20 รายชื่อต่อการจับรางวัล เพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไป กรณีสมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิในการรับรางวัลตามที่เคทีซีกำหนด เคทีซีจะมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองเรียงตามลำดับกันไป เช่นเดียวกัน หากสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปดังกล่าว ไม่มีคุณสมบัติหรือสละสิทธิในการรับรางวัลแล้ว และไม่มีสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่จะมีสิทธิได้รับรางวัลต่อไปอีก เคทีซีจะขอยกเลิกรางวัลนั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ตามกำหนดวันและเวลาที่จับรางวัล
  10. จะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ktcworld.co.th ในวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีภายในวันที่กำหนด โดยเคทีซีจะส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ ส่วนรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองเคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองบนเว็บไซต์ แต่จะทำการติดต่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองที่มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทางอีเมล์ e-Mail และ/หรือ ข้อความ SMS
  11. หากเคทีซีไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองได้ตามที่อยู่ทางอีเมล (e-Mail) หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลของเคทีซี หรือสมาชิกผู้โชคดีไม่ทำการยืนยันการรับของรางวัล พร้อมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ เคทีซีครบถ้วนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเคทีซี ตามขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลที่เคทีซีกำหนด หรือหากไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาของแต่ละแพ็คเกจที่เคทีซีกำหนด จะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว
  12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนบัตรเครดิตเคทีซีและมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนเท่านั้น โดยสมาชิกผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลภายใน 15 วันนับแต่วันที่สมาชิกผู้โชคดีได้แจ้งยืนยันการรับของรางวัล และแจ้งรับทราบและยอมรับกำหนดวันเดินทางตามแพ็คเกจที่ได้รับ พร้อมชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ครบถ้วน และนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้โชคดีพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยเคทีซีจะยึดถือการลงลายมือชื่อของสมาชิกเป็นสำคัญ และถือว่าได้รับรางวัลแล้ว
  13. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลสูงสุด 160,000 บาท ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ/หรือตามที่กฏหมาย/ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ (ถ้ามี)
  14. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นลิขสิทธิ์ของเคทีซีแต่เพียงผู้เดียว
  15. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานและครอบครัว (ที่มีนามสกุลเดียวกัน) ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  16. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบรางวัล โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  17. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจ และสิทธิเด็ดขาดของเคทีซีที่อาจขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
  18. ของรางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  19. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิกบัตรฯ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับ บมจ.การบินไทย โทร 02-356-1111
  20. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจําเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
  21. ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  22. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขาย กติกา การตัดสิน เงื่อนไข รายละเอียดการจับรางวัล รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  23. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขทุกประการ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.