ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ “HONG KONG BEST Experiences”
  ลุ้นเที่ยวฟรี HONG KONG 3 ทริป 3 สไตล์ กับแพ็กเกจ
  1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 60

  ลุ้นเที่ยวฟรี HONG KONG 3 ทริป 3 สไตล์ กับแพ็กเกจ “HONG KONG BEST experiences” มูลค่ากว่า 300,000 บาท 1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 60

  ขอแสดงความดีกับผู้โชคดีจากแคมเปญ “HONG KONG BEST EXPERIENCES”
  ได้รับรางวัล BEST Outdoor Experience มูลค่า 99,189 บาท จำนวน 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน)

  จับรางวัล : 25 ส.ค. 60
  ประกาศผล : 31 ส.ค. 60
  เดินทาง : 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 60

  คุณนิวัฒน์ เลื่อนชิต

  รายละเอียดรางวัลแพคเกจ “Best Outdoor Experience” สำหรับ 2 ท่าน ประกอบด้วย

  • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (รวมภาษีน้ำมันและสนามบิน) กำหนดวันเดินทางช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – 31 ตุลาคม 2560
  • ที่พัก ณ Eaton Kowloon Hotel จำนวน 2 คืน 1 ห้อง (ไม่รวมอาหารเช้า)
  • รถรับส่งไป-กลับ(แบบนั่งรวม) สนามบิน–โรงแรม–สนามบิน
  • เครื่องเล่นฟลายบอร์ด , ปีนเขาเส้นทาง Dragon’back พร้อมรถรับ-ส่งและมัคคุเทศก์
  • ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของสายการบินและห้องพัก)

  ดูรายละเอียดแคมเปญได้ที่ HONG KONG BEST Experiences


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.