บัตรสมาชิก Eat Drink & More (อีท ดริงค์ แอนด์ มอร์)

  บัตรสมาชิก Eat Drink & More (อีท ดริงค์ แอนด์ มอร์)
   

  KTC พิเศษกว่าใคร
  สมัครบัตรสมาชิก Eat Drink & More (อีท ดริงค์ แอนด์ มอร์)

  Standard Package เพียง 5,950 บาท (ปกติ 7,000 บาท)
  Premium Package เพียง 6,950 บาท (ปกติ 8,000 บาท)

   

  พิเศษยิ่งขึ้น เฉพาะ 50 ท่านแรก รับเครดิตเงินคืน 10%
  เมื่อชำระค่าสมาชิกผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท

   

  สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตร Eat Drink & More ที่โรงแรมในเครือ Sheraton, Le Meridien, Westin และอื่น ๆ

  • บัตรกำนัลห้องพัก ฟรี 1 คืน พร้อมส่วนลด 50% ค่าอาหาร เมื่อเข้าพัก
  • บัตรกำนัลพัก 1 คืน ฟรี 1 คืน จำนวน 16 ใบ
  • ส่วนลดค่าอาหาร 35% ตลอด 1 ปี
  • ส่วนลดห้องพัก 10% จาก Best Available Rate
   

  พิเศษ เฉพาะ Premium Package
  รับสิทธิประโยชน์เพิ่ม บัตรกำนัลห้องพักฟรี อีก 1 คืน
  พร้อมส่วนลด 50% สำหรับค่าอาหาร เมื่อเข้าพัก (เฉพาะโรงแรมที่กำหนด)

  และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   

  1 เม.ย. - 31 ก.ค. 60
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครสมาชิก โทร: 0 2015 2200

   

  โรงแรมที่ร่วมรายการ

  • Aloft Bangkok - Sukhumvit 11
  • Four Points by Sheraton Bangkok, Sukhumvit 15
  • Le Méridien Bangkok
  • Le Méridien Chiang Mai
  • Le Méridien Chiang Rai Resort
  • Le Méridien Koh Samui Resort & Spa
  • Le Meridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa
  • Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers
  • Sheraton Hua Hin Pranburi Villas
  • Sheraton Hua Hin Resort & Spa
  • Sheraton Samui Resort
  • The Naka Island, Phuket
  • The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok
  • The Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket
  • Vana Belle, Koh Samui
  • W Bangkok
   

  ดูโปรโมชั่นโรงแรมสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทั่วไทย คลิก

   

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สงวนสิทธิ์สำหรับการสมัครบัตรสมาชิก Eat Drink & More Thailand รายใหม่เท่านั้น
  • บัตรสมาชิก Eat Drink & More Thailand มีอายุ 1 ปี เริ่มจากวันที่ออกบัตร
  • การใช้บัตรกำนัลและสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิก เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกเคทีซีมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”)  จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ เครดิตเงินคืนให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในการสมัครสมาชิกบัตร Eat Drink & More ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 60 – 31 ก.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK VISA PLATINUM ไม่ร่วมรายการ
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิก 50 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในการสมัครสมาชิกบัตร Eat Drink & More ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
  3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุด 1 ครั้ง ต่อท่าน ตลอดระยะเวลารายการ
  4. การคำนวณเครดิตเงินคืนเพื่อมอบให้แก่สมาชิกตามรายการนี้  เคทีซีจะคำนวณจากราคาโปรโมชั่นบัตรสมาชิก ในรายการนี้เท่านั้น
  5. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการ
  6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.