ประกาศผลผู้ชนะ KTC Real Team ครั้งที่ 44
  ตอน Coloured by Seasons @Flora Creek Chiang Mai..มหัศจรรย์สีสันแห่งมวลดอกไม้ทุกฤดูกาล 
  พักผ่อนท่ามกลางขุนเขา ดอกไม้นานาพันธุ์ และธรรมชาติที่แสนสงบร่มรื่น

   

  KW14_KTC_REALTEAM44

   

  ขอแสดงความยินดีกับ
  คุณ ภาวนา  อักษรไวสมผล ผู้ชนะ KTC Real Team ครั้งที่ 44
  หมายเลขสมาชิก KTC World 12798

  เข้ารีวิว : วันที่ 1 - 31 พ.ค. 60 

  ส่งรีวิว  : ภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการเข้ารีวิว

  รายละเอียดของรางวัลสำหรับผู้ชนะ KTC REAL TEAM ครั้งที่ 44 มีดังนี้

  1. ห้องพักแบบ Deluxe Plantation จำนวน 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อม อาหารเช้า 2 มื้อ มูลค่า 61,750 บาท 
  2. อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม 1 มื้อ (อาหารไทย) มูลค่า 2,000 บาท
  3. อาหารเย็น และเครื่องดื่ม 1 มื้อ (อาหารฝรั่ง) มูลค่า 2,000 บาท
  4. บริการนวด คอ บ่า ไหล่ 30 นาที สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 2,000 บาท
  5. บริการรถรับ-ส่งสนามบิน Airport Transfer 2 เที่ยว มูลค่า 1,400 บาท 
  6. ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) สายการบิน Nok Air (DMK-CNX-DMK) จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 12,000 บาท

  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 81,150 บาท

  เงื่อนไขในการเข้ารีวิว

  1. ผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ท่าน จะได้รับการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมKTC Real Team และสามารถนำผู้ติดตามได้  1 ท่าน ไปพักผ่อนท่ามกลางขุนเขาที่ Flora Creek Chiang Mai 3 วัน 2 คืน ณ ห้องพักแบบ Deluxe Plantation พร้อมอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และอาหารเย็นอีกอย่างละ 1 มื้อ บริการนวด คอ บ่า ไหล่ 30 นาที บริการรถรับ-ส่งสนามบิน Airport Transfer 2 เที่ยว ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) สายการบิน Nok Air (DMK-CNX-DMK) จำนวน 2 ที่นั่ง  ภายในวันที่ 1 พ.ค – 31 พ.ค 2560  โดยผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ติดตามจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในของรางวัล ด้วยตนเอง (เช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ ค่าโทรศัพท์)
  2. ระหว่างการเดินทางเข้าพัก 3 วัน  สมาชิกผู้โชคดีต้องโพสต์ภาพ วีดีโอ หรือ Live บรรยากาศโรงแรม สวนดอกไม้ (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ วันละ 1-2 ครั้ง ) ฯลฯ  ลงในโซเชียลมีเดียของตนเอง อาทิ facebook หรือ instagram และบนหน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ KTC World  พร้อม #KTCRealTeam #KTCWorld #floracreek เพื่อแบ่งปันประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้รู้จักโรงแรมและกิจกรรมของ KTC Real Team
  3. เงื่อนไขในการรีวิว หลังจากจบกิจกรรม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องกลับมาเขียนรีวิวการเดินทางเรื่องราวประทับใจผ่านบทความ พร้อมภาพถ่าย ในอีกอย่างน้อย 5 เว็บไซต์ที่ไม่เหมือนกันคือ (1) เว็บไซต์ KTC World  หน้าเวบบอร์ด ห้องKTC Real Team  และในเว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำ/ เว็บไซต์ไลฟสไตล์ กิน-ดื่ม-พัก หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ อีกอย่างน้อย 4 เว็บไซต์ และ บันทึก VDO Clip แนะนำโรงแรม บน YouTube หรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำอื่นๆ หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ โดยส่งลิงค์มาที่  ktcworld@ktc.co.th ภายในวันที่กำหนดส่งรีวิว 
   3.1 รีวิวประสบการณ์สุดประทับใจในการเข้าพักที่ Flora Creek Chiang Mai
   3.2 รีวิวห้องอาหาร สวนดอกไม้และสปา
  4. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 5 จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม KTC Real Team และกิจกรรมอื่นๆ ของ KTC World ในครั้งต่อๆไป
  5. KTC World ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดของกิจกรรม หรือ ของรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. รางวัลไม่อาจทำการโอนให้ผู้อื่นหรือทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ คำตัดสินของทีม KTC World ถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ชนะไม่สามารถเข้าทำการรีวิว ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม จะต้องสละสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่มีคะแนนเป็นอันดับรองลงมา 

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.