ประกาศผลผู้ชนะ KTC Real Team ครั้งที่ 46
  ตอน ยกก๊วนรวมแก๊งเที่ยว Romance & Adventure สุดฟินริมแคว ที่ Mida Resort Kanchanaburi

  KW14_KTC_REALTEAM46

   

  ขอแสดงความยินดีกับ 

  คุณ สุพัตรา สิทธิสร หมายเลขสมาชิก KTC World 53234

  กำหนดการเดินทาง: 9 ส.ค – 30 ก.ย 60

  ส่งรีวิว: ภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการเข้ารีวิว

  ของรางวัลสำหรับผู้ชนะ KTC REAL TEAM ครั้งที่ 46 พร้อมผู้ติดตามอีกทีมละ 3 ท่าน โดยแต่ละทีมมีรายละเอียดดังนี้

  1. ที่พัก 3 วัน 2 คืน เป็นห้องพักประเภท เต๊นท์ จำนวน 2 เต๊นท์  1 คืน (หรือห้องอื่นกรณีเต๊นท์ไม่ว่าง) และห้องพักประเภท deluxe จำนวน 2 ห้อง 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 2 มื้อ และเย็น 2 มื้อ (Full Board) สำหรับ 4 ท่าน มูลค่า 30,000 บาท 
  2. บริการนวดไทยหรือนวดเท้า 60 นาที สำหรับ 4 ท่าน มูลค่า 2,000 บาท
  3. กิจกรรมล่องแพ สำหรับ 4 ท่าน มูลค่า 800 บาท

  กติกำหรับผู้ชนะกิจกรรมการเดินทาง

  1. ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมKTC Real Team และสามารถนำผู้ติดตามได้ทีมละ 3 ท่าน ไปพักผ่อนสนุกสนานกันที่ Mida Resort Kanchanaburi 3 วัน 2 คืน พักห้องพักประเภท เต๊นท์ จำนวน 2 เต๊นท์  1 คืน (หรือห้องอื่นกรณีเต๊นท์ไม่ว่าง) และห้องพักประเภท deluxe จำนวน 2 ห้อง 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 2 มื้อ และเย็น 2 มื้อ (Full Board) สำหรับ 4 ท่าน มูลค่า 30,000 บาท  บริการนวดไทยหรือนวดเท้า 60 นาที สำหรับ 4ท่าน มูลค่า 2,000 บาท กิจกรรมล่องแพ สำหรับ 4 ท่าน มูลค่า 800 บาท ภายในวันที่ 9 ส.ค – 30 ก.ย 2560  โดยผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ติดตามจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในของรางวัล ด้วยตนเอง (เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)
  2. ระหว่างการเดินทางเข้าพัก 3 วัน  สมาชิกผู้โชคดีรวมทั้งผู้ติดตามต้องโพสต์ภาพ วีดีโอ หรือ Live บรรยากาศโรงแรม ความสนุกสนานของกิจกรรม  (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ วันละ 1-2 ครั้ง ) ฯลฯ  ลงในโซเชียลมีเดียของตนเอง อาทิ facebook หรือ instagram และบนหน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ KTC World  พร้อม #KTCRealTeam #KTCWorld #MidaResort เพื่อแบ่งปันประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้รู้จักโรงแรมและกิจกรรมของ KTC Real Team
  3. เงื่อนไขในการรีวิว หลังจากจบกิจกรรม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องกลับมาเขียนรีวิวการเดินทางเรื่องราวประทับใจผ่านบทความ พร้อมภาพถ่าย ในอีกอย่างน้อย 5 เว็บไซต์ที่ไม่เหมือนกันคือ (1) เว็บไซต์ KTC World  หน้าเว็บบอร์ด ห้องKTC Real Team  และในเว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำ/ เว็บไซต์ไลฟสไตล์ กิน-ดื่ม-พัก หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ อีกอย่างน้อย 4 เว็บไซต์ และ บันทึก VDO Clip แนะนำโรงแรม บน YouTube หรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำอื่นๆ หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ โดยส่งลิงค์มาที่  ktcworld@ktc.co.th ภายในวันที่กำหนดส่งรีวิว 
   3.1  รีวิวประสบการณ์สุดประทับใจในการเข้าพักที่ Mida Resort Kanchanaburi
   3.2 รีวิวห้องอาหาร สปา และกิจกรรมที่ทางรีสอร์ตจัดให้
  4. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 2 - 3 จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม KTC Real Team และกิจกรรมอื่นๆ ของ KTC World ในครั้งต่อๆไป
  5. KTC World ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดของกิจกรรม หรือ ของรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลไม่อาจทำการโอนให้ผู้อื่นหรือทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ คำตัดสินของทีม 
  6. KTC World ถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ชนะไม่สามารถเข้าทำการรีวิว ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม จะต้องสละสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่มีคะแนนเป็นอันดับรองลงมา

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.