ทัวร์สุราษฎร์ธานี 3 วัน 2 คืน
  เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตรมน้ำตาปี
  เดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายล์

  ทัวร์สุราษฎร์ธานี 3 วัน 2 คืน เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตรมน้ำตาปี เดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายล์
   

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทัวร์สุราษฎร์ธานีราคาพิเศษ 3 วัน 2 คืน
  ไฮไลท์ : 
  เขื่อนรัชชประภา ถ้ำปะการัง เขาสามเกลอ ถ้ำขมิ้น อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น คลองร้อยสาย ฟาร์มเลี้ยงหอย สินมานะฟาร์ม สวนโมกขพลาราม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

   

  เพียง 9,900 บาท/ท่าน

  อัตรานี้รวมบริการ

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)
  • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
  • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
  • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง
   คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
   ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

  คลิกดูรายละเอียดโปรแกรม

   

  กรุ๊ปออกเดินทาง : 24 - 26 มี.ค. 60

   

  จอง/สอบถามรายละเอียดที่ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด โทร. 02-625-1555
  ด่วน !! ภายใน 21 มี.ค. นี้เท่านั้น

   

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

   

  หมายเหตุ :

  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724 ให้บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว สำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์และแพ็คเกจอิสระทั้งใน และต่างประเทศ ตั๋วรถไฟยุโรป - ยูเรล พาส ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น - เจอาร์พาส บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สมาชิกบัตรเครดิต KTC ไม่มีค่าธรรมเนียมการรูดบัตร โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 20.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.