เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
  มหัศจรรย์ IRON MAN เหล่าสาวก Marvel ไม่ควรพลาด !

  แพ็คเกจฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สุด Exclusive 3 วัน 2 คืน มหัศจรรย์ IRON MAN เหล่าสาวก Marvel ไม่ควรพลาด !

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC สุดคุ้ม เที่ยว 3 วัน มหัศจรรย์ไอร่อน แมน กิน เที่ยว พักที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

  ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC มีจำนวนจำกัด!
  เริ่มต้นเพียง 13,200 บาท ต่อท่าน (ปกติ 18,000 บ.)
  พิเศษ แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%
  เพียง 2,200 บาท x 6 เดือน

  วันนี้ - 13 ธ.ค. 60

  1) SIGNATURE Disney’s Hollywood Hotel
  แพ็กเกจรวม

  1. ที่พัก 2 คืนที่โรงแรม Disney’s Hollywood (พักได้สูงสุดไม่เกิน 4 คน)
  2. บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 2 วันที่ห้องอาหาร Chef Mickey สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
  3. บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบ 2 วัน (อายุตั้งแต่ 12-64 ปี) จำนวน 2 ใบ
  4. บัตรรับประทานอาหารภายในสวนสนุกจำนวน 4 ใบ
  5. รับสิทธิ์ priority check-in ที่โรงแรม
  6. ห้องพักสามารถเลทเช็คเอ้าท์ได้ถึง 14.00 น.
  7. บริการรถส่งจากโรงแรมสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง (1 เที่ยว) 

  2) SIGNATURE Hong Kong Disneyland Hotel
  แพ็กเกจรวม

  1. ที่พัก 2 คืนที่โรงแรม Hong Kong Disneyland (พักได้สูงสุดไม่เกิน 4 คน)
  2. บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 2 วันที่ห้องอาหาร Enchanted Garden สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
  3. บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบ 2 วัน (อายุตั้งแต่ 12-64 ปี) จำนวน 2 ใบ
  4. บัตรรับประทานอาหารภายในสวนสนุกจำนวน 4 ใบ
  5. รับสิทธิ์ priority check-in ที่โรงแรม
  6. ห้องพักสามารถเลทเช็คเอ้าท์ได้ถึง 14.00 น.
  7. บริการรถส่งจากโรงแรมสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง (1 เที่ยว) 

  3) DELUXE Disney’s Hollywood Hotel
  แพ็กเกจรวม

  1. ที่พัก 2 คืนที่โรงแรม Disney’s Hollywood (พักได้สูงสุดไม่เกิน 4 คน)
  2. บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 2 วันที่ห้องอาหาร Chef Mickey สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
  3. บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบ 2 วัน (อายุตั้งแต่ 12-64 ปี) จำนวน 2 ใบ
  4. บัตรรับประทานอาหารภายในสวนสนุกจำนวน 4 ใบ
  5. รับสิทธิ์ priority check-in ที่โรงแรม
  6. ห้องพักสามารถเลทเช็คเอ้าท์ได้ถึง 14.00 น.
  7. บริการรถส่งจากโรงแรมสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง (1 เที่ยว)
  8. บัตรโฟโต้พาสพลัส บริการถ่ายรูปภายในสวนสนุกฟรีแบบ unlimited 2 วัน
  9. สำรองจุดชมการแสดงพาเรดและดอกไม้ไฟยามค่ำคืน 

  4) DELUXE Hong Kong Disneyland Hotel
  แพ็กเกจรวม

  1. ที่พัก 2 คืนที่โรงแรม Hong Kong Disneyland (พักได้สูงสุดไม่เกิน 4 คน)
  2. บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 2 วันที่ห้องอาหาร Enchanted Garden สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
  3. บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบ 2 วัน (อายุตั้งแต่ 12-64 ปี) จำนวน 2 ใบ
  4. บัตรรับประทานอาหารภายในสวนสนุกจำนวน 4 ใบ
  5. รับสิทธิ์ priority check-in ที่โรงแรม
  6. ห้องพักสามารถเลทเช็คเอ้าท์ได้ถึง 14.00 น.
  7. บริการรถส่งจากโรงแรมสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง (1 เที่ยว)
  8. บัตรโฟโต้พาสพลัส บริการถ่ายรูปภายในสวนสนุกฟรีแบบ unlimited 2 วัน
  9. สำรองจุดชมการแสดงพาเรดและดอกไม้ไฟยามค่ำคืน 

  5) PREMIUM Hong Kong Disneyland Hotel
  แพ็กเกจรวม

  1. ที่พัก 2 คืนที่โรงแรม Hong Kong Disneyland (พักได้สูงสุดไม่เกิน 4 คน)
  2. บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 1 วัน (เช้าวันที่สอง) ที่ห้องอาหาร Enchanted Garden สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
  3. อาหารเช้า 1 วัน (เช้าวันที่สาม) ที่ Kingdom Club Lounge สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
  4. บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบ 2 วัน (อายุตั้งแต่ 12-64 ปี) จำนวน 2 ใบ
  5. บัตรรับประทานอาหารภายในสวนสนุกจำนวน 4 ใบ
  6. รับสิทธิ์ priority check-in ที่โรงแรม
  7. ห้องพักสามารถเลทเช็คเอ้าท์ได้ถึง 14.00 น.
  8. บริการรถส่งจากโรงแรมสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง (1 เที่ยว)
  9. บัตรโฟโต้พาสพลัส บริการถ่ายรูปภายในสวนสนุกฟรีแบบ unlimited 2 วัน
  10. สำรองจุดชมการแสดงพาเรดและดอกไม้ไฟยามค่ำคืน 
  SIGNATURE  บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า  บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบ 2 วัน  Priority Check in  บัตรรับประทานอาหารภายในสวนสนุก  บริการรถส่งจากโรงแรมสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง (1 เที่ยว)  บัตรโฟโต้พาสพลัส บริการถ่ายรูปภายในสวนสนุกฟรีแบบ unlimited 2 วัน  สำรองจุดชมการแสดงพาเรดและดอกไม้ไฟยามค่ำคืน  บัตรรับประทานอาหารเช้าที่ Kingdom Club Lounge 
  Disney’s Hollywood Hotel 
  Hong Kong Disneyland Hotel 

  DELUXE  บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า  บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบ 2 วัน  Priority Check in  บัตรรับประทานอาหารภายในสวนสนุก  บริการรถส่งจากโรงแรมสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง (1 เที่ยว)  บัตรโฟโต้พาสพลัส บริการถ่ายรูปภายในสวนสนุกฟรีแบบ unlimited 2 วัน  สำรองจุดชมการแสดงพาเรดและดอกไม้ไฟยามค่ำคืน  บัตรรับประทานอาหารเช้าที่ Kingdom Club Lounge 
  Disney’s Hollywood Hotel  -
  Hong Kong Disneyland Hotel  -

  PREMIUM  บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า  บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบ 2 วัน  Priority Check in  บัตรรับประทานอาหารภายในสวนสนุก  บริการรถส่งจากโรงแรมสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง (1 เที่ยว)   บัตรโฟโต้พาสพลัส บริการถ่ายรูปภายในสวนสนุกฟรีแบบ unlimited 2 วัน  สำรองจุดชมการแสดงพาเรดและดอกไม้ไฟยามค่ำคืน  บัตรรับประทานอาหารเช้าที่ Kingdom Club Lounge 
  Hong Kong Disneyland Hotel 

  จอง/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 กด 5


  เลือกซื้อเฉพาะบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
  เริ่มต้นเพียง 2,430 บาท
  คลิกดูรายละเอียด


  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
   
  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์อื่น ๆ
   ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ :

  1. ราคานี้เฉพาะการเข้าพักตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  2. ราคาแพ็จเกจขึ้นอยู่กับวันที่เข้าพักและประเภทแพ็คเกจที่เลือกเดินทาง
  3. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
  4. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าและบริการนั้นๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงข้อตกลงอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการนั้นๆ เป็นผู้กำหนด
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือข้อเสนอพิเศษอื่นใด
  6. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

  โรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

  พักผ่อนในราชวังแบบวิคตอเรียอันโอ่อ่า ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลจีนใต้อิ่มอร่อยกับการรับประทานอาหารรสเลิศที่ปรุงอย่างพิถีพิถันจากทั่วทุกมุมโลกค็อกเทลข้างสระนํ้า หรือสำรวจเขาวงกตในสวนที่ตัดแต่งเป็นรูปมิกกี้ เมาส์ ที่พักอันโอ่โถงและภูมิฐาน ซึ่งพรั่งพร้อม ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่และการแสดงดนตรีสดบริเวณล็อบบี้หรูที่ชั้น 6 โรงแรมที่มีสถาปัตยกรรมชั้นเลิศนี้สามารถ หล่อหลอมความงดงามของรีสอร์ท สไตล์วินเทจริมทะเลเข้ากับความมหัศจรรย์แห่งดิสนีย์ได้อย่างลงตัว

  HongKong_Disney_Exclusive1.jpg

  โรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวู้ด

  โอบล้อมตัวคุณด้วยความน่าดึงดูดใจและความโอ่อ่าของโรงแรมสไตล์ฮอลลีวู้ดคลาสสิก ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพสำหรับคุณเป็น บุคคลสำคัญในระหว่างรับประทานอาหารบุฟเฟต์นานาชาติกับมิกกี้ เมาส์ หรือพักผ่อนสบาย ๆ ในสระว่ายนํ้ารูปเปียโนหรือ เดินเล่นท่ามกลางสวนเขียวชอุ่มของบริเวณโรงแรมที่จัดแสดงรถวินเทจ และสถานที่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กที่มีชื่อเสียงด้วยการ ผสมผสานอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมสไตล์อาร์ตเดโคเข้ากับมนต์มายาของดิสนีย์ โรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวู้ดขอเชิญคุณมาเข้าพักที่ โรงแรมซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นดาราดัง

  HongKong_Disney_Exclusive2.jpg

  กิจกรรมไฮไลท์  สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  เครื่องเล่นธีมมาร์เวลชิ้นแรกสุดที่จะมาสร้างความโดดเด่นที่สวนสนุก ดิสนีย์ กำลังเปิดตัวที่ทูมอร์โรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สถานที่ ท่องเที่ยวอันได้แก่ Stark Expo, Iron Man Experience และ Iron Man Tech Showcase – Presented by Stark Industries and Expo Shop.
  *เปิดในวันที่ 11 มกราคม 2017

  HongKong_Disney_Exclusive3.jpg

  STARK EXPO

  ณ สถานที่นี้คุณจะได้ก้าวสู่โลกมหัศจรรย์ของสตาร์ค อินดัสตรี้! Stark Expo จะ ให้คุณได้สำรวจทุกแง่มุมถึงตำนานการทำให้โลกดีขึ้นขององค์กรนี้ ก่อนที่จะแสดง ให้คุณได้เห็นถึงเทคโนโลยีเขย่าโลกล่าสุดที่จะมาปรับเปลี่ยนอนาคตของเรา เชิญมาชมด้วยตาของคุณเองในนวัตกรรมของสตาร์คที่จะมาทำให้บ้านในปัจจุบัน ของคุณดีขึ้น ไปจนถึงวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าโลกทั้งใบของคุณในอนาคต Stark Expo จะแบ่งออกเป็นห้องแสดงนิทรรศการหลายห้อง โดยในห้อง Hall of Protection คุณสามารถชมชุด MARK III ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่าง ใกล้ชิด และชมความก้าวหน้าชั้นนำต่างๆ ในพื้นที่ป้องกันภัย สัมผัสเบื้องลึกถึงวิธีที่ Arc Reactor (เตาปฏิกรณ์อาร์ค) ให้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าให้ทั้ง เมืองใน Hall of Energy ตามด้วย Hall of Mobility เป็นห้องที่คุณจะได้ชมเทคโนโลยีล่าสุด ชิ้นเอกจากสตาร์ค อินดัสตรี้ นั่นคือ ยานต้านแรงโน้มถ่วง Iron Wing

  HongKong_Disney_Exclusive4.jpg

  IRON MAN EXPERIENCE

  หยิบ StarkVision glasses ขึ้นสวมใส่แล้วเตรียมตัวรับการปล่อยเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว การขึ้นบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะได้รับพลังงานจาก Arc Reactor (เตาปฏิกรณ์อาร์ค) จากตัว ของยานเอง และมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี้ ได้แก่ ชุดเกราะ โลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ประสานตัว เองได้ เมื่อคุณพร้อมสำหรับการร่อนขึ้นแล้ว คุณจะได้ท่องฟากฟ้าอันน่า ตื่นเต้นเร้าใจของเมือง เพื่อชมมุมมองแปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดที่ได้ เกิดขึ้นบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ Stark Tower เพียงแค่อยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้าอยู่ในย่านนี้ จงเตรียมพร้อมสำหรับ การต่อสู้!

  HongKong_Disney_Exclusive5.jpg

  IRON MAN TECH SHOWCASE – PRESENTED BY STARK INDUSTRIES

  หลังจากลงแตะพื้นอย่างปลอดภัยจากการท่องยาน Iron Wing แล้ว อย่าพลาดโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต ณ Iron Man Tech Showcase, presented by Stark Industries เพื่อพบกับไอร่อน แมน ตัวจริง

  HongKong_Disney_Exclusive6

  EXPO SHOP

  การเดินทางไกลสู่ Stark Expo จะไม่มีทางสมบูรณ์แบบถ้าไม่ไปเดิน ชม Expo Shop ไม่เพียงแต่คุณจะได้พบกับขุมทรัพย์ของสะสมจาก โลกของไอร่อนแมน คุณยังสามารถลองชุดไอร่อนแมน ได้ด้วย และ ที่ Become Iron Man at The Stark Expo จะให้คุณสวมใส่ชุดเกราะ สุดลํ้าที่ใช้สุดยอดเทคโนโลยีการตรวจจับความเคลื่อนไหว

  As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney ©2016 MARVEL

              KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724 ให้บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว สำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์และแพ็คเกจอิสระทั้งใน และต่างประเทศ ตั๋วรถไฟยุโรป - ยูเรล พาส ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น - เจอาร์พาส บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สมาชิกบัตรเครดิต KTC ไม่มีค่าธรรมเนียมการรูดบัตร โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 20.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.