โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
  (Shangri-La Hotel, Bangkok)

  โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel, Bangkok)
   

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ณ ห้องอาหารโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

  ห้องอาหารแชงพาเลซ

  • ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวันและมื้อค่ำ 2 ท่านขึ้นไป (1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 60)

  ห้องอาหารเน็กซ์ทู คาเฟ่

  • ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวันและมื้อค่ำ (1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 60)

  ห้องอาหารศาลาทิพย์

  • ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อค่ำ (1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 60)

  ห้องอาหารโวลติ ริสโตรานเต แอนด์ บาร์

  • ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวันและมื้อค่ำ (1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 60)

  ฮอไรซัน ครู๊ซส์

  • ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อค่ำ (1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 60)

  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โทร. 02 236 9952


   

  Special Offer at Shangri-La Hotel, Bangkok

  SHANG PALACE

  • 15% discount on food & beverages for Lunch & Dinner (minimum 2 persons dining) (1 May – 31 Dec 2017)

  NEXT2 CAFÉ

  • 15% discount on food and beverages for Lunch & Dinner (1 May – 31 Dec 2017)

  SALATHIP THAI RESTAURANT

  • 15% discount on food and beverages Dinner (1 May – 31 Dec 2017)

  VOLTI RISTORANTE & BAR

  • 15% discount on food & beverages for Lunch & Dinner everyday (1 May – 31 Dec 2017)

  HORIZON CRUISE

  • 15% discount on food & beverages Dinner everyday (1 May – 31 Dec 2017)

  For reservation Shangri-La Hotel, Bangkok Tel. 02 236 9952


   ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ คลิก โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์โรงแรม

  หมายเหตุ โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel, Bangkok)

  • สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE, KTC-ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD, KTC VISA PLATINUM และ KTC JCB PLATINUM
   (Offers are applicable for KTC VISA INFINITE, KTC-ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD, KTC VISA PLATINUM และ KTC JCB PLATINUM)
  • ส่วนลดจำกัดไม่เกิน 10 ท่าน/ บัตร/ ครั้ง/โต๊ะ
   (Maximum 10 persons/card/time/table.)
  • ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด
   (Offer is valid on food only.)
  • ส่วนลดดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษี 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
   (Offer is not applicable for 7% VAT & 10% service charge.)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นและไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลต่างๆ
   (Cannot be used in conjunction with other promotions, public holidays and special events.)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   (KTC reserves the rights to restrict, suspend, modify or substitute the promotion without prior notice.)
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
   (Advance reservation is required.)
  • KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ
   (KTC has no involvement in goods & services, please contact merchants directly for more details.)

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.