จองตั๋วรถไฟเที่ยวยุโรปสุดคุ้ม 24 ประเทศ (Eurail Global Pass)
  ที่ KTC World Travel Service

  จองตั๋วรถไฟเที่ยวยุโรปสุดคุ้ม 24 ประเทศ (Eurail Global Pass) ที่ KTC World Travel Service

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC เปิดประสบการณ์เที่ยวยุโรป 24 ประเทศแบบสุดคุ้มกับตั๋วรถไฟ Eurail Global Pass

  ราคาเริ่มต้นเพียง 14,900 บาท

  จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service
  - ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
  - ไม่คิดค่าจัดส่ง


  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้งานตั๋วรถไฟ Eurail Pass ได้จากวีดีโอ
  Trip Talk บอก Trick : "ตั๋วใบเดียว...เที่ยวได้ทั่วยุโรป"
  แนะนำโดยสมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD TITANIUM "คุณ ไอลดา แสงผดุง"
  (เพจ World Destinations บันทึกเล่นเล่นบนโลกใบกลม)

  Eurail Family Super Family Validity Pax Type Formula Class Retail (Baht)
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 days Adult Regular 1st 22,343
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 22 days Adult Regular 1st 28,782
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 1 month Adult Regular 1st 35,338
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 2 months Adult Regular 1st 49,806
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 3 months Adult Regular 1st 61,405
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 17,494
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 7 d / 1 m Adult Regular 1st 21,335
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 10 d / 2 m Adult Regular 1st 26,300
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 d / 2 m Adult Regular 1st 34,446
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 days Youth Regular 1st 17,921
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 22 days Youth Regular 1st 23,080
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 1 month Youth Regular 1st 28,317
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 2 months Youth Regular 1st 39,915
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 3 months Youth Regular 1st 49,186
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 14,042
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 7 d / 1 m Youth Regular 1st 17,106
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 10 d / 2 m Youth Regular 1st 21,102
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 d / 2 m Youth Regular 1st 27,618
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 days Adult Saver 1st 19,046
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 22 days Adult Saver 1st 24,515
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 1 month Adult Saver 1st 30,101
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 2 months Adult Saver 1st 42,397
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 3 months Adult Saver 1st 52,250
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 5 d / 1 m Adult Saver 1st 14,900
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 7 d / 1 m Adult Saver 1st 18,154
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 10 d / 2 m Adult Saver 1st 22,382
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 d / 2 m Adult Saver 1st 29,325
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 days Youth Regular 2nd 14,624
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 22 days Youth Regular 2nd 18,774
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 1 month Youth Regular 2nd 23,080
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 2 months Youth Regular 2nd 32,467
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 3 months Youth Regular 2nd 39,992
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 11,482
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 7 d / 1 m Youth Regular 2nd 13,926
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 10 d / 2 m Youth Regular 2nd 17,184
  Eurail Global Pass Eurail Global Pass 15 d / 2 m Youth Regular 2nd 22,498

  Valid in Countries : AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CZECH REPUBLIC, DENMARK, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, ITALY, LUXEMBOURG, NETHERLANDS, NORWAY, PORTUGAL, REPUBLIC OF IRELAND, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND, TURKEY

  *ชำระค่าตั๋วรถไฟเป็นสกุลเงินบาทโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ร่วมรายการ
  คลิกดูอัตราการแลกเปลี่ยน

  จอง/สอบถามที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่จองตั๋วรถไฟต่างประเทศบัตรที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050 เท่านั้น
  2. การจองตั๋วรถไฟต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 - 20 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องแจ้งชื่อและส่งสำเนาหน้า Passport ของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
  3. ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่ได้ใช้ ต้องนำส่งคืนภายใน 7 วันก่อนวันที่รถไฟออกเดินทาง (departure date) สามารถ refund ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 10% ของมูลค่าตั๋ว
  4. KTC ขอสงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วรถไฟในต่างประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ
  5. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  6. KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  9. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.