ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ
  กิน พัก เที่ยว เปรี้ยวยกแก๊ง 4 คน 4 คืน กับบัตรเครดิต KTC

  KW14_KINPAKTIEW_ANNOUNCE
  รางวัลเที่ยวยกแก๊ง 4 คน 4 คืน
  1. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เที่ยวโอซาก้า ยกแก๊ง 4 คน 4 คืน ที่โรงแรม Bet Western Fino Osaka Shinsaibashiห้อง Deluxe
   และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 4 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 146,300 บาท
   คุณพีระ ตันเกษม

  2. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เที่ยวบาหลี ยกแก๊ง 4 คน 4 คืน ที่โรงแรม Courtyard Bali Seminyak Resort ห้อง One Bedroom Pool View Suites
   และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 4 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 132,000 บาท
   คุณพนิดา ธรรมาธิวัฒน์

  รางวัลพักยกแก๊ง 4 คน 4 คืน
  1. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แพ็คเกจห้องพัก ที่เขาใหญ่+เชียงใหม่ สำหรับ 4 ท่าน ที่โรงแรม Nhapha Khao Yai Resort ห้อง แกรนด์วิลล่า ชมหินผา 2 คืน
   และที่ Le Meridien Chiang Mai ห้อง Urban DoiSuthep 2 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 72,500 บาท
   คุณชะลอ ดีสถาพร

  2. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แพ็คเกจห้องพักที่สมุย+กุยบุรี สำหรับ 4 ท่าน ที่โรงแรม X2 Koh Samui Resort  ห้อง Spa Pool Villa Suite 2 คืน
   และที่ X2 Kuiburi Resort ห้อง Luxury Pool Villa Suite 2 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 70,500 บาท ดังนี้
   คุณพิทโย พิชธัญญากิจ

  3. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แพ็คเกจห้องพักที่ภูเก็ต+เชียงใหม่ สำรับ 4 ท่าน ที่โรงแรม Anantara Vacation Club Phuket  Maikhao ห้อง One Bedroom Apartment 2 คืน
   และที่ Le Meridien Chaing Mai ห้อง Urban Doi Suthep 2 คืน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 65,240 บาท ดังนี้
   คุณมนัส แก้วนิรานนท์

  4. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แพ็คเกจห้องพักที่ปราณบุรี+เขาหลัก สำรับ 4 ท่าน ที่โรงแรม X2 HuaHin LeBayburi Pranburi Villa ห้อง Modern Tropical Villa (ไม่รวมอาหารเช้า) 2 คืน
   และที่ X2 Khaolak Anda Mani Resortห้องTwo Bedroom Suite พร้อมอาหารเช้า 2 คืน จำนวน 1 รางวัล มุลค่า 63,500 บาท
   คุณนฤมล วัฒนโภคากุล

  รางวัลอิ่มยกแก๊ง 4 คน
  1. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัล บุฟเฟ่ต์ Sunday Brunch สำหรับ 4 ท่าน ตลอดปี (เดือนละ 1 ครั้ง)
   ที่ห้องอาหารโรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 135,600 บาท
   คุณวรกร ระวิพงษ

  2. รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัล บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ สำหรับ 4 ท่าน ตลอดปี (เดือนละ 1 ครั้ง)
   ที่ห้องอาหารโรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 55,824 บาท
   คุณปลายพงศ์ ทรงคำ

  รางวัลล่องเรือยกแก๊ง 4 คน

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แพ็คเกจ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา X2 River Cruises สำหรับ 4 ท่าน พร้อมเครื่องดื่ม อาหารว่าง พนักงานต้อนรับ และอินเตอร์เน็ต Wi-Fi จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 14,000 บาท

  1. คุณมรกต พงศ์พัฒนาวุฒิ
  2. คุณปรียาภรณ์ ปริญญารักษ์
  3. คุณปิยะธร ไตลังคะ
  4. คุณจิตรชญา จุติแหลมทอง
  5. คุณอรุณ ศิริคูณ
   

  หมายเหตุ : สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) ให้กับผู้สนับสนุนของรางวัล


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.