ตารางการบรรยายสรุปผลประกอบการประจำปี

รอบผลประกอบการ วัน / เวลา สถานที่ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
งบปี 2559 17 กุมภาพันธ์ 2560
11.20 -12.35 น.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก
อาคาร B ห้องประชุม 603 ชั้น 6
คุณระเฑียร ศรีมงคล
คุณชุติเดช ชยุติ
คุณสุดาพร จันทร์วัฒนากุล
คุณพิทยา วรปัญญาสกุล
งบไตรมาส 1 ปี 2560 17 พฤษภาคม 2560
11.20 -12.35 น.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก
อาคาร B ห้องประชุม 603 ชั้น 6
คุณระเฑียร ศรีมงคล
คุณชุติเดช ชยุติ
คุณสุดาพร จันทร์วัฒนากุล
คุณพิทยา วรปัญญาสกุล
งบไตรมาส 2 ปี 2560 15 สิงหาคม 2560
11.20 -12.35 น.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก
อาคาร B ห้องประชุม 603 ชั้น 6
คุณระเฑียร ศรีมงคล
คุณชุติเดช ชยุติ
คุณสุดาพร จันทร์วัฒนากุล
คุณพิทยา วรปัญญาสกุล
งบไตรมาส 3 ปี 2560 17 พฤศจิกายน 2560
11.20 -12.35 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 5
อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน
คุณระเฑียร ศรีมงคล
คุณชุติเดช ชยุติ
คุณสุดาพร จันทร์วัฒนากุล
คุณพิทยา วรปัญญาสกุล