โปรโมชั่นคะแนนน้อยอร่อยมาก กับบัตรเครดิต KTC ที่ร้านค้าชื่อดัง

โปรโมชั่น ส่วนลดร้านอาหาร บัตรเครดิต ร้านอาหาร ขนม ของหวาน KTC Sweet Forever

(RESDN-030)

คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

คะแนนแลก 1 ฟรี 1
คะแนนน้อยแลกได้ เริ่มเพียง 99คะแนน
คะแนนแทนเงินสด 1,000 คะแนน = 100 บาท

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับสิทธิพิเศษตามกำหนด

1 ก.ย. - 30 พ.ย. 60

ร้านค้าที่ร่วมรายการ
AUNTIE ANNE'S Krispy Kreme
Emack and Bolio's McDonald's
Iberry* Miss Mamon
KANOM MISTER DONUT
 
*หมายเหตุ: Iberry ยกเว้นสาขาสยามพารากอน และ ดิเอ็มควอเทียร์

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสมยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD,บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรเครดิต KTC –ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยทุกประเภท
  2. คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด 
  3. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 
  4. เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดการแลกคะแนนเท่านั้น  ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับยอดการแลกคะแนนนั้น ๆ ไม่
  5. มูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต KTC เท่านั้น 
  6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของร้านค้า 
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6