สิทธิพิเศษกับ Ookbee

Ookbee Buffet

(SPOPR-078)

รับส่วนลด 15%

เมื่อซื้อแพ็กเกจอุ๊คบี บุฟเฟ่ต์รายปีผ่าน buffet.ookbee.com 

1 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อแพ็กเกจอุ๊คบี บุฟเฟ่ต์รายปีด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่าน buffet.ookbee.com 
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61 (3 เดือน)
 3. โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ Ookbee ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด (สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Ookbee ได้ที่ App Store และ Google Play) 
 4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
 5. อุปกรณ์ที่แนะนำ: iOS เวอร์ชั่น 8.0+ / Android เวอร์ชั่น 4.0+ สงวนสิทธิ์ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ Jailbreak / Root / Google Chrome
 6. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือเสียง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 7. ระบบจะต่ออายุแพ็กเกจอัตโนมัติหลักจากสมาชิกสิ้นสุด โดยจะคิดค่าบริการจากบัญชีบัตรเครดิต KTC ในเดือนหรือปีถัดไป ในราคาปกติอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการยกเลิกการต่ออายุแพ็กเกจอัตโนมัติ โดยสมาชิกต้องแจ้งยกเลิกอย่างน้อย 7 วันก่อนแพ็กเกจหมดอายุ สามารถแจ้งขอยกเลิกได้ที่ Ookbee Call Center 02 187 2222 หรือ member@ookbee.com 
 8. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้าหรือบริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ 
 9. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ 
 10. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
 11. Ookbee ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Ookbee Call Center 02 187 2222 หรือ member@ookbee.com
   

Ookbee

โทร. 02 817 2222

www.ookbee.com