เปิดประสบการณ์อ่านการ์ตูนออนไลน์ กับ comico

comico

(SPOPR-103)

รับเพิ่ม 1,000 comico Reward Coins

เมื่อซื้อ comico Coins แพ็คเกจ 300 บาท
ผ่าน www.comico.in.th หรือ comico Mobile App (Android)

1 ก.พ. – 30 เม.ย. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับเพิ่มทันที 1,000 comico Reward Coins เมื่อซื้อ comico Coins แพ็คเกจ 300 บาท ผ่าน www.comico.in.th หรือ comico Mobile App (Android) ด้วยบัตรเครดิต KTC 
 2. comico Reward Coins มีอายุ 7 วัน นับจากวันที่กดรับ และจะถูกส่งเข้า account ภายใน 3 วัน หลังการสั่งซื้อสำเร็จ
 3. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 61 (3 เดือน)
 4. โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ comico ก่อนรับสิทธิ์โปรโมชั่น 
 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
 6. สงวนสิทธิ์การชำระผ่าน Rabbit LINE Pay
 7. สามารถศึกษาวิธีการใช้ comico Coins ได้ที่ http://www.comico.in.th/support/faq 
 8. อุปกรณ์ที่แนะนำ: iOS เวอร์ชั่น iOS 8.0+ / Android 4.1 สงวนสิทธิ์ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ Jailbreak / Root / Google Chrome
 9. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้าหรือบริการต่างๆ หรือ การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ
 10. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ 
 11. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
 12. comico ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 13. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ comicoth@nhnent.com หรือ inbox