สัมผัสประสบการณ์ช้อปออนไลน์สุดคุ้มกับ ISSP (Microsoft 365)

ISSP Store

(SPOPR-095)

ซื้อรายปี แถมเพิ่ม 2 เดือน

เมื่อสมัครบริการ Microsoft Office 365 แบบรายปี ผ่าน https://store.isspstore.com/ktc
โดยระบุรหัสส่วนลด: “KTC365”

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท เมื่อสมัครบริการ Microsoft Office 365 แบบรายปี แถมเพิ่มอีก 2 เดือน ผ่าน https://store.isspstore.com/ktc ด้วยบัตรเครดิต KTC โดยระบุรหัสส่วนลด : “KTC365”
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61 (3 เดือน) 
  3. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ ISSP Store ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด 
  4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
  5. หลังจากสมัครบริการและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางสมาชิกจะได้รับข้อความการติดตั้งและคู่มือการใช้งานผ่านทาง Email  ที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับ ISSP Store ไว้  
  6. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้า/บริการต่างๆ อาทิ การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ การใช้ง่าน หรือ อื่นๆ 
  7. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ 
  8. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
  9. ISSP Store ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  10. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ISSP Store Call Center 02 033 0999 หรือที่ Email: onlinesupport@isspstore.com

ISSP (Microsoft 365)

โทร. 02 033 0999

www.issp.co.th