สัมผัสประสบการณ์ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม กับ YSL

YSL

(SPOPR-090)

รับฟรี ของขวัญพิเศษ มูลค่า 500 บาท

เมื่อช้อปผ่าน www.yslbeautyth.com ครบ 3,000 บาทขึ้นไป / ยอดซื้อ
โดยระบุรหัสส่วนลด “KTCYSL”

*ชุดของขวัญจาก YSL จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือนโดยมีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า

4 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับฟรีของขวัญพิเศษจาก YSL มูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปผ่าน www.yslbeautyth.com ครบ 3,000 บาท / ยอดซื้อ ด้วยบัตรเครดิต KTC โดยระบุรหัสส่วนลด: “KTCYSL” เมื่อทำรายการสั่งซื้อ
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61 (3 เดือน)
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ / 1 สมาชิกบัตรฯ ต่อเดือน
 4. ของขวัญพิเศษถูกกำหนดโดย YSL จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก Yves Saint Laurent ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด 
 6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
 7. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้าหรือบริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ 
 8. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ 
 9. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
 10. Yves Saint Laurent ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 11. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ YSL Call Center 02 106 8208 หรือ support@yslbeautyth.com

YSL

โทร. 02 106 8208

www.yslbeautyth.com