สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เบิกถอนเงินสดออนไลน์

เบิกถอนเงินสดออนไลน์ รับฟรี SURPRISE e-Coupon ตลอดเดือนธันวาคมนี้

(PLUSG-091)

บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD มอบประสบการณ์แห่งความสุขสิ้นปี...
รับฟรี SURPRISE e-Coupon!!

เพียงเบิกถอนเงินสดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธ.ค. 60
ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน หรือ ClickKTC ที่ www.ktc.co.th/ClickKTC
ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป/รายการ และมียอดเข้ามาในระบบของ KTC ทุกลำดับที่ 2

ได้แล้ว ได้อีก ได้ทุกวัน ไม่ต้องลงทะเบียน
เบิกวันที่ 1 - 6 ธ.ค. 60  
รับคูปองเครื่องดื่ม 1 แก้ว ที่แบล็คแคนยอน

เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ: กาแฟเย็นแบล็คแคนยอน / กาแฟร้อนคาปูชิโน / กาแฟเย็นคาปูชิโน / มอคคากลาเซียแฟรปเป้ / ชาเขียวมัทชะลาเต้เย็น / ช็อกโกแลตเย็น 

เบิกวันที่ 7 - 31 ธ.ค. 60  
รับชุดอร่อยสุดคุ้ม 1 ชุด ที่แมคโดนัลด์

เมนูที่ร่วมรายการ: ชุดแมคฟิช / ชุดซามูไรเบอร์เกอร์หมู

ไม่อยากพลาด SURPRISE ดีๆ
ดาวน์โหลด “TapKTC” Mobile Application
เพื่อเตรียมรับ SURPRISE e-Coupon!! ได้ที่ 

App Store >> http://bit.ly/dectapktcstore
Google Play >> http://bit.ly/dectapktcplay
 
*สงวนสิทธิ์มอบ e-Coupon เฉพาะสมาชิกที่ดาวน์โหลดและเปิดใช้ TapKTC เท่านั้น
*e–Coupon จะมีอายุการใช้งาน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับ e-Coupon

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC (“สมาชิก”) ที่มีการลงทะเบียนใช้งาน TapKTC Mobile Application / เว็บไซต์ ClickKTC (www.click.ktc.co.th) และมียอดเบิกถอนเงินสดออนไลน์ จากบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD (“บัตรฯ”) ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป/รายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิตKTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดเบิกถอนเงินผ่านบัตรฯ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ e-Coupon ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีลำดับการทำรายการเบิกถอนเงินจากบัตรฯ ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ClickKTC (www.click.ktc.co.th) ในทุกๆ ลำดับที่ 2 ของแต่ละวัน (เช่น ลำดับที่ 2 , 4 , 6 , 8 ,….. เป็นต้น) ตามข้อมูลที่เข้ามาในระบบของเคทีซีเท่านั้น โดยเคทีซีจะทำการดึงข้อมูลลำดับการทำรายการเบิกถอนเงินจากบัตรฯ ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ClickKTC (www.click.ktc.co.th) ของสมาชิก เฉพาะรายการที่มียอดเบิกถอนตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาตั้งแต่ 00.00.00 – 23.59.59 น. ของทุกวัน ในช่วงระยะเวลารายการ โดยยึดตามเวลาในประเทศไทยและข้อมูลในระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ
  4. เคทีซีจะทำการจัดส่ง e-Coupon ให้แก่สมาชิกที่มีสิทธิตามเงื่อนไขรายการนี้ โดยผ่านช่องทาง TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมีรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดย e-Coupon ที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ สามารถนำไปใช้ในการแลกซื้อสินค้า/บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่ระบุใน e-Coupon ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดบน e–Coupon ดังกล่าว โดยมีอายุการใช้งาน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับ e-Coupon และหากสมาชิกไม่มีการใช้งาน e-Coupon ภายในเวลาที่กำหนด เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก e-Coupon นั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็น e-Coupon ฉบับใหม่หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  8. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
  10. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร. 02 123 5000 กด 6