ลดแรง รับร้อน ที่ Robinson กับ บัตรเครดิต KTC

Robinson

(SHPDP-026)

ลดเพิ่ม สูงสุด 33% (ทุกศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์) ด้วยสิทธิพิเศษ 2 ต่อ 

พิเศษ 1 :  ลดเพิ่ม 17%
เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เมื่อใช้คะแนนสะสม The 1 Card เท่ากับราคาสินค้า แลกรับ

พิเศษ 2 : ลดเพิ่ม 20%
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับราคาสินค้า แลกรับ
(ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ )

1– 30 เม.ย. 61 
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ นี้ เฉพาะการใช้บริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น
  3. ยกเว้นสินค้าผ่อนชำระทุกประเภทและการซื้อสินค้าที่ท็อปส์ซูเปอร์ ท็อปส์มาร์เก็ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส โฮมเวริค์ ซูเปอร์สปอร์ต การซื้อบัตรของขวัญ สุรา ยา พื้นที่เช่า สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
  4. คะแนนสะสมไม่สามารถคำนวนเป็นจุดทศนิยมได้ หากยอดราคาสินค้าหรือยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปเป็นเศษสตางค์ สงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทในการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตฯ
  5. ราคาสินค้าหลังหักส่วนลดเพิ่มจากการใช้คะแนน The 1 Card ต้องชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
  6. ส่วนลดเพิ่มจากการใช้คะแนะสะสม KTC Forever Rewards เป็นส่วนลดเพิ่มราคาสินค้าที่หักส่วนลดทุกประเภทของห้าง และ/หรือ The 1 Card แล้ว และต้องชำระยอดใช้จ่ายคงเหลือด้วยบัตรเครดิต KTC เลขที่เดียวกันกับบัตรเครดิตฯ ที่ใช้คะแนนสะสมฯ แลกเท่านั้น โดยไม่สามารถแยกใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้
  7. ส่วนลดเพิ่มไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้
  8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด