อร่อย ชิลล์ ริมทะเล ร้านอาหารดัง จ. ชลบุรี

pattaya

(KTBGO-061)

อร่อยฟิน กับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 15%
เมื่อทานอาหารครบตามที่ร้านค้ากำหนด

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
เมื่อทานอาหาร + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

ลงทะเบียน
พิมพ์ “DDวรรค ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลักตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
เช่น DD 1234567891011121#1000
ส่งมาที่ 0613845000
จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

จังหวัดชลบุรี
เดอะ สกาย แกลเลอรี่/ The Sky Gallery
ต่อที่ 1 ทานครบ 500 บาทขึ้นไป  ซื้อเมนู Buffalo Wings  / ไก่ทอดวิงส์แซบ ในราคาพิเศษ จาก 155 บาท ลดเหลือ 95 บาท (1 สิทธิ์ / การใช้งาน 1 ครั้ง)
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อทานอาหาร + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
โทร 092 821 8588, 081 931 8588

วิว มา เร่ บีช ฟร้อนท์ บาร์ แอนด์ เรทเทอรอง/ View Mare Beach Front Bar & Restaurant Pattaya
ต่อที่ 1 ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร  ไม่รวมเครื่องดื่ม
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อทานอาหาร + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
โทร  038 255 678

แบคโค่บีช/ Bacco Beach
ต่อที่ 1 ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร  ไม่รวมเครื่องดื่ม
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อทานอาหาร + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
โทร 038 255 591

ลาเฟม/ La Ferme
ต่อที่ 1 ส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร  ไม่รวมเครื่องดื่ม
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
โทร  038 426 825

บลูฟิน บีช บาร์ แอนด์ เรทเทอรอง/ Bluefin Beach Bar & Restaurant
ต่อที่ 1 ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร  ไม่รวมเครื่องดื่ม
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อทานอาหาร + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
โทร 092 087 6599

มุมอร่อย 
รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อทานอาหาร + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
โทร  038 223 252, 084 546 7999 

สุดทางรัก 
รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อทานอาหาร + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
โทร 038 232 222

1 พ.ย. 60 – 28 ก.พ. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการรับส่วนลดและของสมนาคุณ 
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 1  พฤศจิกายน 2560 -28 กุมภาพันธ์ 2561 “ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับส่วนลด/แลกรับของสมนาคุณตามรายการนี้ สูงสุด 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ 
 4. สิทธิประโยชน์นี้ สำหรับการรับประทานที่ร้านเท่านั้น
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 6. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการ
           
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมีที่ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1  พฤศจิกายน 2560 -28 กุมภาพันธ์ 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Cash Back และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิรับเครดิตเงินคืน ทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AY เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ 
 3. เมื่อสมาชิกมีที่ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลารายการ สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืน 15% ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 4. การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น กรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 6. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ โดยพิจารณายอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น
 7. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการ  
        
เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 3. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน  กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา การตัดสิน และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. กรุณาศึกษารายละเอียดสาขาของร้านค้าที่ร่วมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร 0-2123-5000