ดาวน์โหลดเอกสาร

หัวข้อ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม  
แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิต VISA / MASTERCARD / JCB 8.4 MB
แบบฟอร์มใบสมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 3.4 MB
แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH 1.9 MB
คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (Personal Information Change Request) 970 KB
คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้านิติบุคคล (Entity Information Change Request) 1.01 MB
แบบฟอร์มมอบฉันทะในการรับบัตรเครดิต 28.7 KB
แบบฟอร์มยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร 3.4 KB
ใบสมัครชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน (Auto Payment) 9.98 MB
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย/กรุงศรีฯ (บัตรเครดิต) 131 KB
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน (บัตรเครดิต) 4.29 MB
แบบฟอร์มขอตรวจสอบ / ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ 273 KB
แบบฟอร์มเพิ่มวงเงินถาวร 4.29 MB
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (สินเชื่อ) 276 KB
คู่มือ / วิธีการ  
วิธียกเลิกการผูกบัตรเครดิตกับ Account Apple iTunes (ios7) 18.5 MB
วิธียกเลิกรายการซื้อ / ขอเงินคืนกับ Account Apple iTunes 18.3 MB
วิธียกเลิกรายการซื้อ / ขอเงินคืนและการผูกบัตรเครดิตกับ Facebook 8.4 MB
วิธียกเลิกการผูกบัตรเครดิตกับ Account Paypal 1.9 MB
วิธียกเลิกการทำรายการกับ Account Paypal 21.2 MB
แนะนำบัตรเครดิต KTC Virtual 1.22 MB
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการออนไลน์ ClickKTC 2.51 MB
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการออนไลน์ TapKTC 1.96 MB