ช้อปออนไลน์ทุกเว็บ ทั่วโลก ด้วยบัตรเครดิต KTC

1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 60

แลกรับเครดิต
เงินคืนสูงสุด

15%

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) ทุกประเภทที่ลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนผ่านทาง www.ktc.co.th/shoponline และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC เพื่อซื้อสินค้า/บริการในช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 60 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภท
 5. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ทุกสกุลเงิน) ต่อรายการเท่านั้น โดยจะต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline โดยระบุ หมายเลขบัตรเครดิต, อีเมล, ยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการที่ต้องการจะแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม (ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษลง) และระบุรายชื่อเว็บไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชัน ที่ใช้จ่ายออนไลน์  ในกรณีการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ สมาชิกจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการแบบเต็มจำนวนก่อนทำการแบ่งชำระรายเดือน เพื่อแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 10% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก และอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 15% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ที่เข้าร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับเคทีซี ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสมาชิกสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามจำนวนคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่มีอยู่
 6. สงวนสิทธิ์สำหรับรายการซื้อสินค้า/บริการผ่าน www.ktc.co.th/ushop และรายการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน www.ktcworld.co.th สมาชิกสามารถเลือกใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อต่อรายการ แลกรับส่วนลด 15% บนหน้าเว็บไซต์ได้ทันที โดยไม่ต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ทั้งนี้ รายการที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันทีบนเว็บไซต์ดังกล่าว จะไม่สามารถนำมาแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก ยกเว้นกรณีเป็นรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับส่วนลดได้ทันที สมาชิกต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ตามขั้นตอนที่ระบุในเงื่อนไขข้อ 5 
 7. เคทีซีจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เป็นรายเดือนปฏิทินตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจาก 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 8. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสมเพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ในกรณีที่คะแนนสะสมมีจำนวนน้อยกว่ายอดค่าใช้จ่าย ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
 9. สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกเครดิตเงินคืนที่มอบคืนทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 10. เครดิตเงินคืนที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 11. สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก
 12. กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

ตัวอย่างการคำนวณคะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
KTC PHONE
02 123 5000 กด 6

 

 

 

 

คุ้มกว่าด้วยสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ชั้นนำที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิต KTC ให้คุณช้อปออนไลน์ได้อย่างคุ้มค่า เป็นเรื่องง่าย สะดวกสบาย ปลอดภัย สำหรับคุณ

ONLINE SHOPPING

ทุกไลฟ์สไตล์ช้อปออนไลน์ได้อย่างใจด้วยบัตรเครดิต KTC

ONLINE TRAVEL

สะดวกสบายยิ่งขึ้นในการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยบัตรเครดิต KTC

ช้อปออนไลน์ด้วย
บัตรเครดิด KTC MASTERCARD

ผ่าน LAZADA.CO.TH หรือ LAZADA APP ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ

รับฟรี โค้ดแทนเงินสด LAZADA มูลค่า 500 บาท

จำนวน 2,000 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 60 - จนกว่าจำนวนโค้ดแทนเงินสดลาซาด้าจะหมด

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนรับสิทธิ์

จะเที่ยวไหน ก็จ่ายถูกกว่า

เมื่อช้อปออนไลน์ หรือช้อปต่างประเทศ
เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ถูกกว่ากับค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการแปลงสกุลเงิน
ต่างประเทศไม่เกิน 2%
รับคะแนนสะสม X2 | รับเครดิตเงินคืน 1%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ktc.co.th/overseas

ปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่ทำธุรกรรมออนไลน์

ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล และ ระบบแจ้งเตือนให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่ใช้ระบบ OTP ให้การทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านบัตร KTC สะดวกสบายไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ท่านไม่พลาดทุกการสื่อสารและทำธุรกรรมออนไลน์แบบไม่ติดขัดในการรับรหัส OTP เข้าโทรศัพท์มือถือคุณ

ตรวจสอบและอัพเดทหมายเลขมือถือที่ KTC PHONE ตลอด 24 ชั่วโมง
02 123 5000

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรหัส OTP (One Time Password) ที่นี่


หมายเหตุ: สำหรับในบางเว็บไซต์คุณจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC สำหรับยอดตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

บัตรเครดิต KTC VISA

ให้คุณช้อปออนไลน์ ปลอดภัย มั่นใจเสมอ

ด้วยระบบ
ที่ช่วยยืนยันตัวตนของผู้ใช้บัตรวีซ่า

KTC X Visa Signature
KTC Visa Platinum
KTC JCB
KTC Titanium MasterCard

สมัครบัตรเครดิต KTC เพื่อพบความคุ้มค่าวันนี้