เส้นทางยอดนิยม
เชียงใหม่
ราคาเริ่มต้น
ชั้นประหยัด
2,100 บาท
ชั้นธุรกิจ
7,135 บาท
เชียงราย
ราคาเริ่มต้น
ชั้นประหยัด
4,835 บาท
ชั้นธุรกิจ
-
กระบี่
ราคาเริ่มต้น
ชั้นประหยัด
2,145 บาท
ชั้นธุรกิจ
8,180 บาท
ภูเก็ต
ราคาเริ่มต้น
ชั้นประหยัด
2,270 บาท
ชั้นธุรกิจ
8,570 บาท
หาดใหญ่
ราคาเริ่มต้น
ชั้นประหยัด
5,575 บาท
ชั้นธุรกิจ
-
ขอนแก่น
ราคาเริ่มต้น
ชั้นประหยัด
4,075 บาท
ชั้นธุรกิจ
-
อุบลราชธานี
ราคาเริ่มต้น
ชั้นประหยัด
4,195 บาท
ชั้นธุรกิจ
-
อุดรธานี
ราคาเริ่มต้น
ชั้นประหยัด
4,195 บาท
ชั้นธุรกิจ
-