การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก
หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ
หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง
From Bangkok To Rome
Airline China Airlines
Ticketing period 02 October 2019 - 31 December 2020
Travel period 01 November 2019 - 11 December 2019
18 January 2020 - 31 March 2020
01 May 2020 - 14 June 2020
01 September 2020 - 30 September 2020
01 November 2020 - 11 December 2020
18 January 2021 - 31 March 2021
01 May 2021 - 14 June 2021
01 September 2021 - 30 September 2021
01 November 2021 - 11 December 2021
Minimum Stay 0 day(s).
Maximum stay 12 เดือน
 
Class N 
Round trip fare from
Adults THB 25,115.00
 


(Include tax & fuel surcharges)
1. When would you like to travel?
วันที่ออกเดินทาง วันที่เดินทางกลับ
2. How many passengers are travelling?
(รวมกันได้ไม่เกิน 9 คน และเด็กทารกต้องเดินทางคู่กับผู้ใหญ่ด้วยเท่านั้น)