สมัครบัตรเครดิต KTC ทางออนไลน์

ทำบัตรเครดิต KTC คะแนนไม่มีวันหมดอายุ กิน ช้อป เที่ยว ครบจบในใบเดียว

คุณสมบัติ

ผู้มีรายได้ประจำ, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ
‣ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
‣ รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสาร

พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
‣ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
‣ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
‣ เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
‣ สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
‣ กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
นิติบุคคล / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ
‣ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
‣ สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี
‣ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
‣ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สิทธิประโยชน์

ประกันการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท/ครั้ง ในกรณี ใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

รับคะแนนสะสมง่าย ๆ

ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนนสะสม KTC FOREVER  เพื่อแลกสินค้า/ บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

เบิกถอนเงินสดได้ 100%

เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน หมายเหตุ จำนวนเงินที่เบิกถอนในแต่ละครั้งหรือต่อวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของเครื่อง ATM แต่ละธนาคาร

สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service

บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว พร้อมรับส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 4% จากราคา เต็มของตั๋วปกติ สอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 หรือ www.ktcworld.co.th

แบ่งชำระง่าย

ชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่านบริการ Cash Installment Plan เปลี่ยนยอดชำระเต็มเป็นแบ่งชำระได้ แบ่งชำระรายการซื้อสินค้า/บริการของเดือนถัดไปได้ง่ายๆ ผ่านบริการ Cash Installment Plan ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน พิเศษยิ่งขึ้น ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% สำหรับรายการใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น

เงื่อนไขการใช้บริการ Cash Installment Plan
  • สมาชิกบัตรเครดิต KTC X VISA SINGNATURE  สามารถใช้บริการผ่อนชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% เฉพาะสินค้าที่ระบุว่าร่วมรายการแบ่งชำระ 0% ตามที่กำหนด
  • สินค้าต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท โดยสามารถใช้บริการได้ตามวงเงินที่คงเหลืออยู่ในขณะที่ ซื้อสินค้า
  • อัตราดอกเบี้ย 0.80% ต่อเดือน (Fixed Rate) เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน เท่ากับ 16.27% ต่อปี, 9 เดือนเท่ากับ 16.96% ต่อปี, 10 เดือน เท่ากับ 17.09% ต่อปี เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม