สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

สมัครง่าย รู้ผลไว ไม่ต้องโอนเล่ม

ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์กับบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีซี) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้าพเจ้ายินยอมให้เคทีซีใช้้หรือเปิดเผยข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้า​และเพืื่อประโยชน์ในการ​พิจารณาตามคำขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์​เคทีซีของข้าพเจ้า )