รับเงินก้อนใหญ่ อนุมัติถึงที่ พร้อมรับบัตรกดเงิน

คุณสมบัติ

‣ สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
‣ รับทุกอาชีพ
‣ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ (ถือครองเล่มทะเบียนรถมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 เดือน)
‣ เฉพาะรุ่นรถที่อายุไม่เกิน 13 ปี

เอกสาร

‣ บัตรประชาชนตัวจริง
‣ สำเนาทะเบียนบ้าน
‣ สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินโอน
‣ ทะเบียนรถเล่มจริง ที่มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ
‣ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน บริษัทจะติดต่อกลับเพื่อนัดรับสมัครสินเชื่อ และตรวจสภาพรถแบบ Delivery หรือ
‣ ท่านสามารถนำรถมาตรวจสภาพและสมัครสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ณ จุดบริการ KTC TOUCH ทุกสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม