บัตรกดเงินสด KTC PROUD

รายได้รวมเริ่มต้น เพียง 12,000 บาท

ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์กับบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีซี) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และข้าพเจ้ายินยอมให้เคทีซีใช้หรือเปิดเผยข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้า​และเพื่อประโยชน์ในการ​พิจารณาตามคำขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์​เคทีซีของข้าพเจ้า