สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์

-ลด 15% ค่าห้อง
-ลด 5% ค่ายา, ค่าวิเคราะห์โรค, ค่ารังสีวินิจฉัย ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน, ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลราชพฤกษ์