สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า

ลด 10% ค่ายา และค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
ลด 10% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
ลด 30% โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า