สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลพิษณุโลก

ลด 10% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการทั่วไป, ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา, ค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมเฉพาะทาง) 
หมายเหตุ:
ยกเว้นรายการที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพิษณุโลก