สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ลด 10% (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าทันตกรรม, เลเซอร์ความงาม และโปรแกรมเหมาจ่ายทุกชนิด)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม