สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์

ลด 10% ค่าห้อง

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์