สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่เครือจุฬารัตน์

ลด 5%  ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
 
ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4
  • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1
  • สุวรรณภูมิโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2
  • คลินิกเวชกรรมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5
  • สหคลินิกจุฬารัตน์ 7
  • คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
เครือจุฬารัตน์