สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลพัทยา อินเตอร์

ลด 10% ค่าห้อง, ค่าบริการพยาบาล, ค่าตรวจห้องปฎิบัติการ (LAB)  
-ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 
-สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยใน (IPD) เท่านั้น
-รับเฉพาะบัตร VISA และ MASTERCARD

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพัทยา อินเตอร์