สุขไม่จำกัด กับบัตรเครดิต KTC ที่ ติ่น ไท่ ฟง

รับฟรีซาลาเปาไส้กะเพราหมูสับ 

(มูลค่า 117 บาท จำนวน 3 ลูก)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,600 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ราคาใช้จ่ายดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ)
คะแนน KTC FOREVER แทนเงินสด ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

1 พ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
 
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ติ่น ไท่ ฟง