สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

ลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นยาบางรายการ), ค่าอาหาร 
ยกเว้นค่าแพทย์

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน