สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

ลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าแพทย์) และโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล