ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum ผ่อนค่าเบี้ยประกันภัยสบายๆ 0% นาน 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,300 บาท

พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เมื่อซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum กับ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทร. 02 022 8222 โดยแจ้งรหัสสิทธิประโยชน์ “KTCGEN” หรือฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับที่ http://bit.ly/KTCGEN และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,300 บาทตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ยอดผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่อเซลล์สลิป เครดิตเงินคืน
50,000 บาทขึ้นไป 2,300 บาท
10,000 – 49,999 บาท 600 บาท
7,000 – 9,999 บาท 400 บาท

*ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER/KTC ROP สำหรับยอดผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,300 ตามรายการนี้

หมายเหตุ
•, สงวนสิทธิ์จำกัดการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ใหม่ผ่านช่องทางที่กำหนด และได้รับอนุมัติจากบมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เท่านั้น
• เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance

 

1 พ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Generali