สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

-ลด 10% ค่าห้อง
-ลด 5% ค่ายา, ค่าทันตกรรม, ค่าตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram), ค่าตรวจวัดมวลกระดูก

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ