โรงพยาบาล/คลินิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลดสูงสุด 50% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาล รายละเอียดโปรโมชั่น เบอร์โทร
โรงพยาบาลเอกอุดร
ลด 50% 
-ค่าห้อง VIP 3
-ตรวจสุขภาพ โปรแกรมที่โรงพยาบาล กำหนด 
ลด 20%
-ตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
ลด 10% 
-ค่ายา 
-ค่าห้อง VIP 1, VIP 2, Premier Suite, Royal Suite
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
042 342 333
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
-ลด 10% ค่าห้อง 
-ลด 15% ค่ายา (ยกเว้นแล็บพิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าแพทย์, ค่าเครื่องมือพิเศษ, ค่าอุปกรณ์พิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
-ชุดตรวจสุขภาพต้อนรับปีกุน 2019 ราคา 2,019 บาท (ปกติราคา 3,900 บาท)
หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
043 042 888
โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
ลด 5% ค่าห้อง,ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
044 316 611
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
ลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
044 429 999
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
ลด 10% ค่าห้อง (ไม่รวมค่าแพทย์,ค่าบริการพยาบาล,ค่าอาหาร), ค่ายา สำหรับ OPD, IPD (ไม่รวมค่ายาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, วัคซีน)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
042 343 111
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์
ลด 10% ค่าห้อง
1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
044 292 249-53, 0 4446 1972
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
-ลด 10% ค่าห้อง
-ลด 5% ค่ายา, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
045 711 356
โรงพยาบาลขอนแก่นราม
ลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
043 002 002
โรงพยาบาลเมืองเลย-ราม
ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
0 4281 2400 
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
ลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา
(ยกเว้นค่า CT-Scan, ค่า DF แพทย์, ค่าสลายนิ่ว, ค่าฟอกไต, ค่าเลือด, ค่าโปรแกรมตรวจสุขภาพ, แพ็กเกจวัคซีนต่างๆ และค่าบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
042 633 302-5
โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย 
ลด 10 % ค่าห้อง ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
042 421 412
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา หนองคาย
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทร์น-วัฒนา อุดรธานี
ลด 10%  
-ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
-โปรแกรมตรวจสุขภาพตามอายุ
ลด 5% 
-ค่ายาสำหรับผู้ป่วยนอก
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
042 421 650
โรงพยาบาลป. แพทย์
-ลด 30% ค่าห้อง
-ลด 10% ค่ายา , แผนกทันตกรรม สำหรับอุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน และผ่าฟัน
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
044 251 070 -2
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ
ลด 10% ค่าห้อง
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
045 613 342
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยาชนิดพิเศษ)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
045 280 040
โรงพยาบาลราชพฤกษ์
-ลด 15% ค่าห้อง
-ลด 5% ค่ายา, ค่าวิเคราะห์โรค, ค่ารังสีวินิจฉัย ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน, ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
043 333 555
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
-ลด 10% 
-ค่าห้อง
-ค่ายา  (ยกเว้นวัคซีน ยานอกบัญชี และยาพิเศษที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล)
-โปรแกรมตรวจสุขภาพแพทย์ทางเลือก(ยกเว้น ค่ายา และโปรโมชั่น)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
044 263 777 #209
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า
ลด 10% ค่ายา และค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
ลด 10% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
ลด 30% โปรแกรมตรวจสุขภาพ
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
045 244 658
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด - ธนบุรี
ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
043 515 191
โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร 
-ลด 10% ค่าห้อง
-ลด 5% ค่ายา, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
045 711 305
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ มัตสุบายาชิ
ลด 10% ค่าห้อง
2 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
044 813 222
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่
ลด 10% ค่าห้อง
ลด 5% 
-ค่ายา สำหรับ ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)
-ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
044 261 261
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ อินเตอร์
ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
045 250 271-2
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
-ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา
-โปรแกรมสุขภาพ ชุดมาตรฐาน (ชาย/หญิง) ราคา 3,000 บาท  (ราคาปกติ 3,980 บาท)
-โปรแกรมสุขภาพ ชุดผู้สูงอายุ ราคา 6,630 บาท (ราคาปกติ 8,140 บาท)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
045 429 100

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 (ระยะเวลาการร่วมรายการให้เป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาล/คลินิก กำหนด)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย