เตรียมความพร้อมเพื่อลูกน้อย

รับฟรี ชุดถุงเก็บน้ำนมแม่ Toddler มูลค่า 1,050 บาท
เมื่อซื้อแพ็กเกจคลอดตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเจ้าพระยา