สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลลานนา

ลด 10% ค่าห้อง, ค่าเอกซเรย์ธรรมดา (ยกเว้น CT Scan, MRI Scan, Ultrasound และเอ็กซเรย์พิเศษ), ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลลานนา