สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเอกอุดร

ลด 50%
-ค่าห้อง VIP 3
-ตรวจสุขภาพ โปรแกรมที่โรงพยาบาล กำหนด

ลด 20%
-ตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

ลด 10%
-ค่ายา 
-ค่าห้อง VIP 1, VIP 2, Premier Suite, Royal Suite

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเอกอุดร