สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2

-ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา 
-ตรวจ Mammogram + US ราคา 1,900 บาท
-ผ่าตัดต้อกระจก ราคา 25,000 บาท (ราคาสำหรับ 1 ข้าง)
-ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ราคา 150,000 บาท
-รับฟรีตรวจสุขภาพฟัน

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2