สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1

ลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์)
ลด 15% ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU  และห้องผู้ป่วยวิกฤต หัวใจ CCU)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1